W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 64418
Urząd Stanu Cywilnego 21206
Kancelaria 17426
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 13138
Kierownictwo urzędu 11571
Wykaz kont urzędu 10057
Wydanie dowodu osobistego 9479
Wydział Planowania Przestrzennego 9350
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 9018
Wydział Dróg Gminnych 5841
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5833
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5807
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 5710
Informacja o przystąpieniu gminy do zakupu węgla 5703
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 5168
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5088
Podatek od nieruchomości 4341
Polityka prywatności 4284
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022 3928
Informacja o sprzedaży końcowej węgla 3908
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 3669
Wybory ławników kadencja 2020-2023 3668
Gminne tablice informacyjno-ogłoszeniowe 3270
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 3219
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 3157
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców) 3047
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2968
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2877
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2735
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2722
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2712
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 2697
Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej 2686
Wydział Inwestycji i Remontów 2647
Podatek rolny 2638
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2507
Wydział Finansowy 2354
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego 2287
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2225
Lokalizacja kamer monitoringu miejskiego w Konstancinie-Jeziornie 2221
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 2113
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2104
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2073
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2068
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 2045
Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 1958
Lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1953
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1942
Zajęcie pasa drogowego 1741
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1702
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 29248
Zastępcy Burmistrza Gminy 3746
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 1010
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 1002
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 859
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 858
Zarządzenie nr 54/VIII/2020 844
Zarządzenie nr 59/VIII/2020 828
Zarządzenie nr 11/VIII/2020 825
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 801
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 788
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 759
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 736
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 730
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 729
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 704
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 701
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 698
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 684
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 684
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 682
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 671
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 661
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 654
Zarządzenie nr 117/VIII/2019 652
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 641
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 623
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 622
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 619
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 618
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 614
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 611
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 605
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 605
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 603
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 587
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 558
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 556
Obwieszczenie PP.6721.15.2021.EB 553
Obwieszczenie PP.6721.9.2021.EB 543
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 540
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 535
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 533
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 533
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 527
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 520
Obwieszczenie PP.6721.1.2022.AJ 518
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 511
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 507
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 505
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 42497
Transmisja obrad i posiedzeń komisji RM 8049
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 4066
Wykaz adresów e-mail i kontaktów telefonicznych radnych Rady Miejskiej 3020
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2089
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 2055
Agata Wilczek 1848
Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 1765
Hubert Meronk 1732
Bożena Wierzbicka 1630
Arkadiusz Zewar 1629
Agnieszka Sobieraj 1580
Uchwała nr 890/VII/49/2018 1562
Adam Grzegorzewski 1487
Dariusz Lipiec – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna 1465
Aleksandra Kostrzewska 1447
Sławomir Stoczyński 1357
Krzysztof Bajkowski 1338
Anna Borowska 1305
Arkadiusz Głowacki 1286
Andrzej Cieślawski 1284
Bogusław Komosa 1233
Alfreda Konopka 1219
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 1212
Edyta Markiewicz-Brzozowska 1201
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 1200
Edward Skarżyński 1190
Katarzyna Hampel 1180
Renata Wieczorek 1095
Katarzyna Ignaczak 1083
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 1016
Izabella Wieczorek 1015
Iwona Siudzińska 1013
Artur Krasowski 1010
Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny 985
Katarzyna Chiszko 915
Jolanta Urbańska 909
Ignacy Gołębiowski 893
Krzysztof Bajkowski - radny 889
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 886
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 876
Arkadiusz Zewar - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 875
Piotr Wasilewski 870
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 870
Irena Śliwka 855
Tomasz Kucza 847
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 832
Paulina Karczmarczyk 811
Stanisław Grudzień 806
Zgłoszenie o udziale w debacie nad raportem o stanie gminy 804
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 25227
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 12253
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 7978
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP 6298
Kompetencje i zadania 6161
Gminna Ewidencja Zabytków 5847
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 5643
Niepubliczne przedszkola i żłobki 4790
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 4587
Podatek od nieruchomości 4341
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 3776
Symbole gminy 3634
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 2910
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2712
Podatek rolny 2638
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 2611
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2507
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2294
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2263
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 2211
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2068
Niepubliczne szkoły podstawowe 2034
Statut Gminy Konstancin-Jeziorna 1996
Prawo pierwokupu nieruchomości 1973
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 1970
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1942
Ośrodki zdrowia 1894
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 1885
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie 1875
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4 1832
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 1782
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1 1712
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1 1707
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 1651
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 czerwca 2020 r. 1651
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 1505
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 1466
Prawo pierwokupu nieruchomości 1422
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1332
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1290
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1242
Prawo pierwokupu nieruchomości 1214
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami 1209
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Konstancinie-Jeziornie 1206
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 1200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1171
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap (1 i 2) 1153
Skład Rady Seniorów 1133
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2 1126
Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2) 1077
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 21527
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 7516
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 5735
Gminne przedszkola i żłobek 5138
Publiczne Szkoły Podstawowe 5061
Konstanciński Dom Kultury 3617
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 3581
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 3061
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 1690
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 2648
Sołectwo Czarnów 1855
Sołectwo Cieciszew 1657
Sołectwo Habdzin 1628
Sołectwo Bielawa 1559
Sołectwo Słomczyn 1417
Sołectwo Borowina 1370
Sołectwo Kawęczyn 1368
Sołectwo Gassy 1300
Sołectwo Ciszyca 1252
Osiedle Mirków 1196
Sołectwo Kierszek 1142
Sołectwo Czernidła 1074
Sołectwo Kawęczynek 990
Osiedle Grapa 970
Sołectwo Opacz 957
Sołectwo Piaski 943
Sołectwo Parcela 934
Sołectwo Kępa Okrzewska 931
Sołectwo Turowice 931
Sołectwo Dębówka 923
Sołectwo Łęg 843
Sołectwo Obory 793
Sołectwo Kępa Oborska 770
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 753
Sołectwo Okrzeszyn 749
Sołectwo Obórki 679
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 567
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 366
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 308
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 247
Spotkanie w dn. 16 czerwca 2020 r. 214
Spotkanie w dniu 15 czerwca 2021 r. 155