W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 64901
Urząd Stanu Cywilnego 21925
Kancelaria 18587
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 13828
Kierownictwo urzędu 12026
Wykaz kont urzędu 10409
Wydział Planowania Przestrzennego 9819
Wydanie dowodu osobistego 9789
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 9601
Wydział Dróg Gminnych 6292
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6202
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 6031
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5909
Informacja o przystąpieniu gminy do zakupu węgla 5718
Informacja o sprzedaży końcowej węgla 5634
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5467
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 5415
Podatek od nieruchomości 4636
Polityka prywatności 4422
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022 4042
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 3925
Wybory ławników kadencja 2020-2023 3834
Gminne tablice informacyjno-ogłoszeniowe 3476
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 3456
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 3287
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 3270
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców) 3155
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3089
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2939
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 2902
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2818
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 2818
Wydział Inwestycji i Remontów 2816
Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej 2770
Podatek rolny 2736
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2592
Wydział Finansowy 2477
Lokalizacja kamer monitoringu miejskiego w Konstancinie-Jeziornie 2366
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego 2366
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2322
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2295
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2235
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 2181
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 2150
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2102
Lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2040
Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2033
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1975
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 1814
Zajęcie pasa drogowego 1802
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 30132
Zastępcy Burmistrza Gminy 3877
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 1107
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 1030
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 886
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 878
Zarządzenie nr 54/VIII/2020 860
Zarządzenie nr 59/VIII/2020 841
Zarządzenie nr 11/VIII/2020 839
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 819
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 801
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 776
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 756
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 754
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 752
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 726
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 721
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 714
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 705
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 704
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 703
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 700
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 691
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 687
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 676
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 666
Zarządzenie nr 117/VIII/2019 664
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 640
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 639
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 638
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 633
Obwieszczenie PP.6721.15.2021.EB 632
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 624
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 624
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 624
Obwieszczenie PP.6721.9.2021.EB 621
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 620
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 610
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 607
Obwieszczenie PP.6721.1.2022.AJ 594
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 576
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 568
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 554
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 552
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 546
Zarządzenie nr 41/VIII/2019 535
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 533
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna 524
Zarządzenie nr 17/VIII/2019 524
Zarządzenie nr 18/VIII/2019 521
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 43642
Transmisja obrad i posiedzeń komisji RM 8458
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 4179
Wykaz adresów e-mail i kontaktów telefonicznych radnych Rady Miejskiej 3152
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2173
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 2129
Agata Wilczek 1905
Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 1856
Hubert Meronk 1779
Arkadiusz Zewar 1764
Bożena Wierzbicka 1694
Agnieszka Sobieraj 1636
Uchwała nr 890/VII/49/2018 1607
Adam Grzegorzewski 1559
Aleksandra Kostrzewska 1520
Dariusz Lipiec – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna 1512
Krzysztof Bajkowski 1435
Sławomir Stoczyński 1408
Arkadiusz Głowacki 1372
Anna Borowska 1355
Andrzej Cieślawski 1322
Bogusław Komosa 1298
Alfreda Konopka 1274
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 1263
Edward Skarżyński 1261
Edyta Markiewicz-Brzozowska 1261
Katarzyna Hampel 1247
Agata Wilczek - przewodnicząca Rady Miejskiej 1227
Renata Wieczorek 1164
Katarzyna Ignaczak 1131
Izabella Wieczorek 1091
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 1073
Iwona Siudzińska 1060
Artur Krasowski 1034
Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny 1030
Katarzyna Chiszko 963
Jolanta Urbańska 960
Ignacy Gołębiowski 931
Krzysztof Bajkowski - radny 916
Tomasz Kucza 916
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 909
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 899
Piotr Wasilewski 899
Stanisław Grudzień 894
XVII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 893
Arkadiusz Zewar - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 891
VIII sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 889
Irena Śliwka 880
Paulina Karczmarczyk 874
Ewa Michalska 854
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 26147
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 13008
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 8218
Kompetencje i zadania 6513
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP 6355
Gminna Ewidencja Zabytków 6054
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 5770
Niepubliczne przedszkola i żłobki 5076
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 4753
Podatek od nieruchomości 4636
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 3944
Symbole gminy 3738
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 2985
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 2818
Podatek rolny 2736
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 2633
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2592
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2446
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 2395
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2355
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 2231
Niepubliczne szkoły podstawowe 2173
Statut Gminy Konstancin-Jeziorna 2125
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2102
Ośrodki zdrowia 2098
Prawo pierwokupu nieruchomości 2025
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 1975
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 1973
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie 1924
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4 1854
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 1838
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1 1774
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1 1770
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 czerwca 2020 r. 1693
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 1663
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 1536
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 1521
Prawo pierwokupu nieruchomości 1465
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1416
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej 1365
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1324
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1307
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami 1306
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Konstancinie-Jeziornie 1254
Prawo pierwokupu nieruchomości 1250
Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+ 1228
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2 1196
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1184
Skład Rady Seniorów 1174
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej - etap (1 i 2) 1168
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 22074
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 7810
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 6067
Gminne przedszkola i żłobek 5557
Publiczne Szkoły Podstawowe 5248
Konstanciński Dom Kultury 3802
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 3768
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 3253
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 1731
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 2762
Sołectwo Czarnów 1936
Sołectwo Cieciszew 1770
Sołectwo Habdzin 1683
Sołectwo Bielawa 1612
Sołectwo Słomczyn 1452
Sołectwo Kawęczyn 1446
Sołectwo Borowina 1419
Sołectwo Gassy 1332
Sołectwo Ciszyca 1284
Osiedle Mirków 1238
Sołectwo Kierszek 1183
Sołectwo Czernidła 1107
Sołectwo Kawęczynek 1019
Osiedle Grapa 997
Sołectwo Opacz 989
Sołectwo Kępa Okrzewska 979
Sołectwo Parcela 968
Sołectwo Piaski 965
Sołectwo Turowice 960
Sołectwo Dębówka 955
Sołectwo Łęg 875
Sołectwo Obory 827
Sołectwo Kępa Oborska 806
Wybory przewodniczących i członków zarządu osiedla 801
Sołectwo Okrzeszyn 791
Sołectwo Obórki 698
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 584
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 384
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 323
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 271
Spotkanie w dn. 16 czerwca 2020 r. 224
Spotkanie w dniu 15 czerwca 2021 r. 167