W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Statystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony Urząd Miasta i Gminy
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informator urzędowy 68830
Kancelaria 25259
Urząd Stanu Cywilnego 24857
Kierownictwo urzędu 15985
Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy 15749
Wykaz kont urzędu 12389
Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie 11569
Wydział Planowania Przestrzennego 11434
Wydanie dowodu osobistego 11179
Informacja o sprzedaży końcowej węgla 11155
Wydział Dróg Gminnych 7929
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 7675
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów 6897
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6745
Podatek od nieruchomości 6566
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6359
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) 6208
Polityka prywatności 6190
Informacja o przystąpieniu gminy do zakupu węgla 5775
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia 4771
Wybory ławników kadencja 2020-2023 4686
Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi 4616
Gminne tablice informacyjno-ogłoszeniowe 4377
Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych 4269
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2021-2022 4205
Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna 3900
Wydział Administracyjno-Gospodarczy 3663
Druki wniosków, formularzy i zgłoszeń 3634
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3634
Wydział Inwestycji i Remontów 3569
Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców) 3492
Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna 3438
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 3434
Lokalizacja kamer monitoringu miejskiego w Konstancinie-Jeziornie 3122
Wydział Finansowy 3115
Lokalizacja zjazdu z drogi gminnej 3062
Podatek rolny 3018
Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej 2927
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2907
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2845
Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego 2674
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP 2623
Zaświadczenia z rejestru mieszkańców 2525
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2446
Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat 2342
Przydział lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Konstancin-Jeziorna, lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego, zamiany lokalu 2327
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2319
Budowa dróg gminnych w Czarnowie 2289
Lokalizacja w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2205
Konstancińska Karta Mieszkańca 2162
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna 37490
Zastępcy Burmistrza Gminy 5647
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 1397
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 1157
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 972
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 962
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 948
Zarządzenie nr 54/VIII/2020 947
Zarządzenie nr 11/VIII/2020 904
Zarządzenie nr 19/VIII/2019 898
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 891
Zarządzenie nr 59/VIII/2020 891
Obwieszczenie PP.6721.15.2021.EB 889
Obwieszczenie PP.6721.9.2021.EB 880
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 876
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 856
Obwieszczenie PP.6721.1.2022.AJ 855
Zarządzenie nr 197/VIII/2019 854
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 844
Zarządzenie nr 99/VIII/2019 837
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 827
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 804
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 803
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna 799
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 793
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 789
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 776
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 772
Zarządzenie nr 117/VIII/2019 772
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 762
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 754
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 753
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 737
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 728
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 724
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 715
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 715
Zarządzenie nr 13/VIII/2019 704
Zarządzenie nr 194/VIII/2019 692
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 684
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 682
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 662
Zarządzenie nr 29/VIII/2018 643
Zarządzenie nr 09/VIII/2019 636
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 623
Zarządzenie nr 14/VIII/2019 615
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 601
działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory 596
Zarządzenie nr 22/VIII/2019 588
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 586
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 48702
Transmisja obrad i posiedzeń komisji RM 10194
Kazimierz Jańczuk - burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna 5074
Wykaz adresów e-mail i kontaktów telefonicznych radnych Rady Miejskiej 3717
Dariusz Zieliński - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2946
Agata Wilczek 2591
Bożena Pindelska - sekretarz gminy Konstancin-Jeziorna 2467
Ryszard Machałek – pierwszy zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna 2276
Hubert Meronk 2256
Krzysztof Bajkowski 2106
Arkadiusz Zewar 2054
Bożena Wierzbicka 2029
Aleksandra Kostrzewska 1913
Adam Grzegorzewski 1884
Agnieszka Sobieraj 1856
Uchwała nr 890/VII/49/2018 1739
Dariusz Lipiec – skarbnik gminy Konstancin-Jeziorna 1682
Arkadiusz Głowacki 1659
Anna Borowska 1654
Andrzej Cieślawski 1640
Sławomir Stoczyński 1593
Edward Skarżyński 1578
Alfreda Konopka 1538
Bogusław Komosa 1535
Edyta Markiewicz-Brzozowska 1530
Katarzyna Hampel 1448
Komisja Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych 1430
Skład Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 1423
Renata Wieczorek 1389
Katarzyna Ignaczak 1355
Artur Krasowski 1291
Izabella Wieczorek 1286
Iwona Siudzińska 1233
Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny 1192
Jolanta Urbańska 1167
Ignacy Gołębiowski 1158
V sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna 1155
Irena Śliwka 1144
Piotr Wasilewski 1143
Tomasz Kucza 1114
Ewa Styś 1101
Katarzyna Chiszko 1101
Komisja Budżetu, Inwestycji i Spraw Majątkowych 1085
Stanisław Grudzień 1051
Katarzyna Młodawska - II zastępca burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna (do 18.10.2018 r.) 1046
Zgłoszenie o udziale w debacie nad raportem o stanie gminy 1032
Ewa Michalska 1010
Paulina Karczmarczyk 1007
Uchwała nr 525/VIII/40/2022 1005
Komisja Bezpieczeństwa, Oświaty, Kultury i Sportu 984
Statystyki strony Gmina
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Poznaj gminę Konstancin-Jeziorna 34764
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 15242
67. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 9015
Kompetencje i zadania 8151
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO-CRP 7071
Gminna Ewidencja Zabytków 6705
Podatek od nieruchomości 6566
68. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3 6249
Niepubliczne przedszkola i żłobki 6165
Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna 5492
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia 4377
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 4340
Symbole gminy 4308
Demontaż, odbiór i utylizację płyt azbestowo-cementowych 3434
Harmonogram odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej 3355
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 3234
69. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 2 3223
Podatek rolny 3018
Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 3004
Ośrodki zdrowia 2851
Dotacja celowa z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna na modernizację systemów ogrzewania 2845
Statut Gminy Konstancin-Jeziorna 2760
Niepubliczne szkoły podstawowe 2730
75. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2 2676
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna 2319
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 2310
77. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 2270
Prawo pierwokupu nieruchomości 2187
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 2099
70. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie 2091
Konsultacje społeczne nad koncepcją projektu mpzp centralnej części terenu wsi Bielawa 2065
72. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna – etap 1 2028
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2007
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna — etap 4 1985
73. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego – etap 1 1983
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od 1 czerwca 2020 r. 1853
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 maja 2019 r. 1775
Ważny komunikat: Zmiana numeru konta 1696
Strategria rozwoju gminy do 2020 r. 1673
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Konstancinie-Jeziornie 1571
Prawo pierwokupu nieruchomości 1543
Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 1523
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska oraz sołectwa Kępa Oborska 1497
Uchwały Rady Miejskiej dotyczące gospodarki odpadami 1494
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna 1442
76. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 2 1437
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego 1393
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1390
Prawo pierwokupu nieruchomości 1378
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 2 1378
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie 25087
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 9060
Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie 7444
Gminne przedszkola i żłobek 6702
Publiczne Szkoły Podstawowe 5980
Biblioteka Publiczna w Konstancinie-Jeziornie 4382
Konstanciński Dom Kultury 4346
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie 3734
Obwody szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 1865
Statystyki strony Sołectwa i osiedla
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wybory sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. 3404
Sołectwo Czarnów 2346
Sołectwo Habdzin 2127
Sołectwo Cieciszew 2022
Sołectwo Kawęczyn 1977
Sołectwo Bielawa 1883
Sołectwo Słomczyn 1672
Sołectwo Borowina 1649
Sołectwo Gassy 1508
Sołectwo Ciszyca 1477
Osiedle Mirków 1430
Sołectwo Kierszek 1344
Sołectwo Kępa Okrzewska 1278
Sołectwo Czernidła 1272
Sołectwo Kawęczynek 1203
Sołectwo Opacz 1186
Sołectwo Dębówka 1170
Osiedle Grapa 1156
Sołectwo Parcela 1144
Sołectwo Piaski 1144
Sołectwo Turowice 1084
Sołectwo Łęg 1047
Harmonogram zebrań osiedlowych – wybory zarządów osiedli 1024
Sołectwo Okrzeszyn 995
Sołectwo Obory 968
Sołectwo Kępa Oborska 956
Sołectwo Obórki 808
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. 662
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 451
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 394
Zestawienie zadań wnioskowanych przez sołectwa do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. 370
Spotkanie w dn. 16 czerwca 2020 r. 292
Spotkanie w dniu 15 czerwca 2021 r. 228
Harmonogram zebrań wiejskich – wybory sołtysów i rad sołeckich 221