W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy:


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)


Godziny pracy:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany - Wniosek o nadanie numeru PESEL - do pobrania poniżej.
 • Dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 • W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL,
  • dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.


Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna 10800200040200111120020060
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki (7 dni)


Tryb odwoławczy:

 • brak - czynność materialno-techniczna.


Uwagi:

 • Wniosek składa się w formie pisemnej.
 • Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy.
 • Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku (paszport, akty stanu cywilnego).
 • Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez  pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Po zakończeniu procedury wydawane jest  zawiadomienie o nadaniu numeru PESEL w formie wskazanej we wniosku.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. Z 2018 r., poz.1382 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tj. Dz. U. Z 2015 r. , poz. nr 1984  ze zm.).


Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego