W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Tablica ogłoszeń

XML

Wykaz nr 23/2024

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony, nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 12/3 z obrębu 01-16.

Wykaz nr 26/2024

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony, części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej.

Wykaz nr 24/2024

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony, nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 4/10 z obrębu 02-02.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 751/VIII/60/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna .

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 9.07.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków tzw. Papierni Dolnej i budynków go otaczających na budynki usługowe, m.in. hotelowe i gastronomiczne oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże nadziemne na działkach ew. nr 10/50, 10/27 oraz na fragmencie działek ew. nr 17, 10/1, 10/26” , w obrębie 02-01 Konstancin-Jeziorna (sygn. OŚR.6220.1.2024.AKW/14).

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wydaniu dnia 9.07.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków tzw. Papierni Dolnej i budynków go otaczających na budynki usługowe, m.in. hotelowe i gastronomiczne oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże nadziemne na działkach ew. nr 10/50, 10/27 oraz na fragmencie działek ew. nr 17, 10/1, 10/26” , w obrębie 02-01 Konstancin-Jeziorna (sygn. OŚR.6220.1.2024.AKW/14).

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra Wola” z siedzibą w Watraszewie złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego „Półkolonie Dobrej Woli”, w dniach 1.08.2024 r.–23.08.2024 r., dla trójki niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci z terenu gminy Konstancin-Jeziorna, w trybie art.19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie nr 78/IX/2024

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kierszek Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 77/IX/2024

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Parcela Gminy Konstancin-Jeziorna

Zarządzenie nr 76/IX/2024

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Czarnów Gminy Konstancin-Jeziorna