W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Tablica ogłoszeń

XML

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu dnia 25 -04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Mariusza Jaciubka -ROBIMART spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 25-04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Jaciubka - ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje o zamieszczeniu w dniu 26.04.2024 r. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 5 częściach nadziemnych, z lokalami usługowymi oraz budynku wielopoziomowego garażu, przewidzianych do realizacji na części działek o nr ew. 17 i 10/26 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie, wraz z dołączonymi do niego dokumentami, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie PP.6733.1.2024.AP

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o zgromadzeniu w dn. 10 marca 2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w dniu 10 marca 2024 r. (niedziela) w godz. 9.00–10.00 na skrzyżowaniu ul. Jabłoniowej i ul. Wilanowskiej w miejscowości Słomczyn odbędzie się zgromadzenie.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie.