W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 74 o powierzchni 0,4082 ha.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 73/1 o powierzchni 0.0029 ha (wydzielona z dz. ew. nr 73).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-13, oznaczoną jako działka nr 117/3 o powierzchni 0,2675 ha.

Informacja Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wraz z późniejszą likwidacją tymczasowych urządzeń wodnych (23 wylotów rurociągów tłocznych DN 110) oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą w/w urządzeń wodnych do odbiorników zgodnie z lokalizacją ...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1. obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0021 Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie w dniu 20.12.2021 r. pod nr P.1418.2021.8007 jako działka nr 104/3 o pow. 0,0028 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej (krajowej) - Nr 868 relacji: Słomczyn - Cieciszew - Imielin - Gassy.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy pismem z 29 lutego 2024 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.27.2023.UPR (nr pisma w sprawie: 68) przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, „uzupełnienie” inwestora do zażalenia na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 10/OŚ/2024 z 25 stycznia 2024 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.27.2023.UPR, złożone 23 lutego 2024 r.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami w bryłach budynków, budynku portierni oraz urządzeń budowlanych