W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska /.../ zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 28 października 2015 r., znak: WOOŚ-II.4200.37.2014.TR. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria wraz ze skrzyżowaniem z drogą 724 i planowana drogą 79”, zgromadzony został cały materiał dowodowy.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Zawiadomienie dotyczy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości powiatu piaseczyńskiego położonej obrębie Aleksandrów, gm. Góra kalwaria. Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr WA1I/00016724/6,...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania_312

Wojewoda Mazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 162) art. 8. I 18a List. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2021 r.. poz. 1899 ze...

Decyzja w sprawie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zatwierdzenia nowych

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie: skrócenia okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, zatwierdzonej decyzją z dnia 26 sierpnia 2021 roku (znak: WA.RZT.70.257.2021/5); zatwierdzenia nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na okres 3 lat.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji

Wojewoda Mazowiecki — działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. „775 ze zm., dalej jako K.p.a.), w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) oraz art. 23 ustawy z dnia 10...