W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie 0021 Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie w dniu 20.12.2021 r. pod nr P.1418.2021.8007 jako działka nr 104/3 o pow. 0,0028 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej (krajowej) - Nr 868 relacji: Słomczyn - Cieciszew - Imielin - Gassy.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy pismem z 29 lutego 2024 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.27.2023.UPR (nr pisma w sprawie: 68) przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, „uzupełnienie” inwestora do zażalenia na postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy nr 10/OŚ/2024 z 25 stycznia 2024 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.27.2023.UPR, złożone 23 lutego 2024 r.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami w bryłach budynków, budynku portierni oraz urządzeń budowlanych

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 10/OŚ/2024 z 25 stycznia 2024 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.27.2023.UPR uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207/SPEC/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji: „ Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłową gazową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory-Wola Karczewska” informuję, że:

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska /.../ zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 28 października 2015 r., znak: WOOŚ-II.4200.37.2014.TR. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria wraz ze skrzyżowaniem z drogą 724 i planowana drogą 79”, zgromadzony został cały materiał dowodowy.