W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Archiwum 2024

XML

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wraz z późniejszą likwidacją tymczasowych urządzeń wodnych (23 wylotów rurociągów tłocznych DN 110) oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą w/w urządzeń wodnych do odbiorników.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz z art. 49 5 1. k.p.a. zawiadamiam, że Samorządowe Kolegium...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości. położonej w obrębie 0021 Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna - obszar wiejski, oznaczonej na mapie z projektem podziału przyjętej do ewidencji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie w dniu 20.12.2021 r. pod nr P1418.2021.8007 jako działka nr 36/3 o pow. 0,5720 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej (krajowej) - Nr 868 relacji: Słomczyn - Cieciszew - Imielin - Gassy.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. 13. z 2023 r.. poz. 162) Starosta Piaseczyński zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2023 r., na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 39/2023 (nr rej. ARB.6740.1.16.2023.NP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych na zadaniu pn.: „Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu” — droga gminna nr 281787W”.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 parkingów na działce ewid. nr 3/1 obręb 1-12-15 przy ul. Prawdziwka 2 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 18 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz 2 budynków jednorodzinnych wolnostojących z garażami w bryłach budynków, budynku portierni oraz urządzeń budowlanych, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, placów pod śmietniki, instalacji kanalizacji sanitarnej, 21 szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, instalacji wodociągowej, studni, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami rozsączającymi, instalacji gazu oraz instalacji elektroenergetycznej, na dz. ewid. nr 3,4,5/4 obręb 1-12-12, przy ul. Prawdziwka w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.