W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna – Michał Wiśniewski
1. Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna – Katarzyna Tusińska
2. Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna – Agata Wilczek

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie o zmianie zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia o zmianie zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGNiG TERMIKA S.A. (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa) w imieniu i na rzecz której na mocy udzielonego pełnomocnictwa występuje Pani Magdalena Tymińska. Aktualne prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wraz z późniejszą likwidacją tymczasowych urządzeń wodnych (wylotów rurociągów tłocznych DN 110) oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą ww. urządzeń wodnych do odbiorników zgodnie z lokalizacją przedstawioną poniżej.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 74 o powierzchni 0,4082 ha.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 73/1 o powierzchni 0.0029 ha (wydzielona z dz. ew. nr 73).

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-13, oznaczoną jako działka nr 117/3 o powierzchni 0,2675 ha.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Domów Seniora na dz. ewid. nr 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 76/4, 76/5, 76/6, 76/1 obręb 1-06-87, przy ul. Waflowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie PP.6733.4.2024.AP

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego i fizycznego i przeciwdziałania dyskryminacji

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 12 marca 2024 r., na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania dzieci i młodzieży w obszarach organizacji spędzania czasu wolnego, wypoczynku, sportu, zdrowia psychicznego i fizycznego i przeciwdziałania dyskryminacji w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2024, dotacja z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna została przyznana