W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna: Kazimierz Jańczuk
Pierwszy zastępca Burmistrza Gminy: Ryszard Machałek
Drugi zastępca Burmistrza Gminy: Dariusz Zieliński

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ustalony na dzień 29.09.2023r. o godz. 11.00 na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w budynku...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o odwołaniu przetargu

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ustalony na dzień 29.09.2023r. o godz. 10.00 na sprzeda2 komunalnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o dniu otwartym

W związku z ogłoszonymi przetargami nieograniczonymi, które odbędą się w dniach 28.09.2023 r. oraz 29.09.2023 r. na sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Konstancinie-Jeziornie w budynku przy ul. Mirkowskiej 56, oznaczonych numerami 4a, 5, 6, 7, 8. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza wszystkich zainteresowanych w...

Odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 30/2023 z dnia 31 lipca 2023r., złożone przez pełnomocnika Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Piasecznie o odpłatne nabycie nieruchomości położonych w gminie Piaseczno.

Informacja o przebiegu postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie

Komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 696/VIII/57/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 czerwca 2023 r. w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie na posiedzeniu w dniach 23 sierpnia 2023 r. i 29 sierpnia 2023 r. stwierdziła, iż tylko jedna oferta spełniła warunki formalne oraz uznała, iż w postępowaniu konkursowym nie uczestniczy wymagana liczba co najmniej dwóch kandydatów.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o nadanie nazwy ulicy

Zgodnie z § 6 Uchwały nr 332/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zasad rozpatrywania wniosków o nadanie nazw miejscom publicznym w gminie Konstancin- Jeziorna, publikujemy wniosek o nadanie nazwy ulicy złożony przez GROEN KONSTANCIN I Sp. z o.o.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Towarzystwo Muzyczne im. Kazimierza Wiłkomirskiego z siedzibą w Starych Babicach złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem „Bajka lepsza niż używki” dla dzieci młodzieży szkolnej zagrożonej różnymi patologiami lub wykluczeniem społecznym z rejonu Mirkowa na terenie Miasta Konstancin-Jeziorna w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informacja o wyniku konkursu na świadczenie usługi opieki piełęgniarskiej dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 5 ul. Szkolna 7, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Informuję, iż w wyniku zakończenia konkursu na świadczenie usługi opieki pielęgniarki w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 5 ul. Szkolna 7, 05-520 Konstancin-Jeziorna, dla której organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna, ogłoszonego Zarządzeniem nr 138/VIII/2023 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 5 lipca 2023 r., została...