W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Kierownictwo urzędu

 
Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna – Michał Wiśniewski
1. Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna – Katarzyna Tusińska
2. Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna – Agata Wilczek

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie PP.6733.2.2024.AP

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w roku 2024

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności, integracji społecznej i ochrony środowiska w Gminie Konstancin-Jeziorna, w roku 2024 Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Obwieszczenie o zmianie zakresu prowadzonego postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie zawiadamia o zmianie zakresu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGNiG TERMIKA S.A. (ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa) w imieniu i na rzecz której na mocy udzielonego pełnomocnictwa występuje Pani Magdalena Tymińska. Aktualne prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wraz z późniejszą likwidacją tymczasowych urządzeń wodnych (wylotów rurociągów tłocznych DN 110) oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą ww. urządzeń wodnych do odbiorników zgodnie z lokalizacją przedstawioną poniżej.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie" prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 74 o powierzchni 0,4082 ha.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

Wojewoda Mazowiecki informuje, że w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 202/SPEC/2022 z dnia 9 września 2022 r. (znak: WI-I.7820.2.14.2021.ŁP) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie”, prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Konstancin-Jeziorna, obrębie 01-12, oznaczoną jako działka nr 73/1 o powierzchni 0.0029 ha (wydzielona z dz. ew. nr 73).