W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Zajęcie pasa drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Dróg Gminnych

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek - do pobrania poniżej,
 2. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 3. zatwierdzony, przez właściwy organ, projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. w sytuacji, gdy nie jest wymagany projekt czasowej organizacji ruchu obowiązkowo należy załączyć informację o sposobie zabezpieczenia robót,
 5. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek:
  Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

  10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 z podaniem tytułu opłaty.

  Wnioskodawca może również wnieść ww. opłatę w siedzibie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańców (hol główny) za pośrednictwem terminala płatniczego.


Podstawa prawna:

 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 4 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)


Opłaty:

Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub  na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w art. 40 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o drogach publicznych ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, oraz obowiązującej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Obowiązujące stawki z tytułu zajęcia pasa drogowego za 1 m2 za jeden dzień zawiera poniższa tabela:

element

jezdnia

zatoka, chodniki itp

pobocza, rowy, zieleń itp.

infrastruktura telekomunikacyjna

ponad 50%

20-50%

do 20%

7,00 zł

4,50 zł

2,50 zł

4,00 zł

2,00

0,20 zł


Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna na rachunek Gminy: Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin Jeziorna nr 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.


Termin załatwienia sprawy:

 1. sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwiane są niezwłocznie,
 2. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
 3. sprawy szczególnie skomplikowane w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.


Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
  kancelaria - Biuro Obsługi Mieszkańców (hol główny). Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Osoba do kontaktów

 • Michał Polakowski - podinspektor, nr tel. 22 484 23 64 lub 22 484 23 60


Tryb odwoławczy:

 • od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Informacje dodatkowe:

 1. uzyskanie decyzji na zajęcia pasa drogowego w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, musi zostać poprzedzone uzyskaniem decyzji na lokalizację ww. urządzeń), obiektów lub reklam;
 2. w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego dotyczyć będzie realizacji robót budowlanych związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej/obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam – wymagane będzie dodatkowe złożenie wniosku do pobrania poniżej,
 3. obowiązkiem strony będzie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy drogi zawartymi w wydanej decyzji.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego