W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4

Dotyczy: odwołania dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4, ustalonej na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) o godz. 17.00

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) oraz w związku z zawiadomieniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r., przedłużonym do dnia 30 kwietnia 2020 r w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie  (pokój nr 9) w godz. od 9.00 do 15.30 zawiadamiam o odwołaniu dyskusji publicznej ustalonej na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) o godz. 17.00.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4 zostanie powtórzone po zniesieniu stanu epidemii.

O terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 zainteresowani zostaną zawiadomieni poprzez ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Dotyczy: wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4 (wyciąg)

Zawiadamiam o:

  • przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu - do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
  • ustaleniu nowego nieprzekraczalnego terminu na składanie uwag do projektu planu – do dnia 15 maja 2020 r.
  • odwołaniu dyskusji publicznej ustalonej w dniu 30 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77,
  • ustaleniu nowego terminu dyskusji publicznej - na godz. 17.00 w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Ze względu na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii informuję, że:

  • informacje i wyjaśnienia dotyczące ww. projektu planu będą udzielane drogą telefoniczną pod numerem telefonu (22) 48 42 390 lub (22) 48 42 391 oraz za pomocą poczty elektronicznej w odpowiedzi na pisma kierowane na adres poczty elektronicznej: urzad@konstancinjeziorna.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy Konstancin-Jeziorna na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
  • z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego UMiG Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie (pokój nr 9), od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. (22) 48 42 390 lub (22) 48 42 391;
  • projekt planu (tekst, rysunek i uzasadnienie) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony na stronie internetowej urzędu bip.konstancinjeziorna.pl (https://bip.konstancinjeziorna.pl/artykuly/175/2020);
  • projekt planu (tekst, rysunek) został dodatkowo udostępniony w systemie informacji przestrzennej na stronie internetowej urzędu http://gsip.konstancinjeziorna.pl/pub-pz/.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


Poniżej do pobrania dokumenty związane z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego