W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania

XML

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporządzania


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina - etap 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych – etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część zachodnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Literatów w Gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 58 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 97 i 114 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 21 z obrębu 03- 08 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 91/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w
Konstancinie-Jeziornie - dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03‑05

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 14/1 z obrębu 03-14 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 64, 65, 66, 67 i 68 z obrębu 03-13 w Konstancinie-
Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 13 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Ciszyca w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Piaski w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Opacz w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Obórki w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego (0016) Obory w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Gassy w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Habdzin w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Łęg w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Dębówka w gminie Konstancin‑Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bielawa - część północna w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Bielawa - część wschodnia w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów - rejon ul. Skowronka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 32/2 z obrębu 03-01 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 40/2 z obrębu 03-03 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03‑32 w mieście Konstancin-Jeziorna-
etap 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Oborska w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno‑zachodnia - etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa – etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jezior bielawskich i terenów przyległych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego (MN4)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej – etap 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Kolejowej – etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 96/19, 96/20, 96/21, 96/23 i 96/24 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czarnów - rejon ul. Wypoczynkowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 12 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Kawęczyn - część wschodnia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew Gawroniec - etap 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 3/5, 3/7, 32/1 z obrębu 03-08 w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna (ZP)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu doliny rzeki Jeziorki, przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 45 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części ul. Chylickiej z obrębu 03-17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 37, 38, 39, 40/1, 40/2 i 41 z obrębu 00-21 (Słomczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 51/6 i 83 z obrębu 03-09 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ew. 34 z obrębu 0021 (Słomczyn), położonej w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 4/158 z obrębu 0016 (Obory) gm. Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 3/1 z obrębu ewid. 03-19 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Cieciszew i terenów przyległych

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 122/1 z obrębu ewid. 00-17 Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 186/3 z obrębu ewid. 0019 Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 177/63 z obrębu 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Polnej, Bielawskiej i Warszawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Bielawskiej w mieście Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 163/3 i 166/20 z obrębu ewid. 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 16 i 18/3 z obrębu 03-26 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 33/6 z obręb ewid. 01-06 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki Jeziorki – część północna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Kawęczyna Zachodniego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu Nowego Wierzbna – rejon rzeki Małej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/1 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 24, 25, 26, 27/1, 28/1 i 29/1 z obrębu 03-08 w Konstancinie-Jeziornie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek o nr ew. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1769 z obrębu ewid. 0001 w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32 z obrębu ewid. 01-24 w Konstancinie-Jeziornie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 10/24 i 10/25 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 93 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1 z obrębu ewid. 0013 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 67/3 z obrębu ewid. 0013 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czernidła w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Okrzeszyn w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela