W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna

Pierwszy operat uzdrowiskowy został sporządzony w 2008 r. Na podstawie tego dokumentu Minister Zdrowia wydał decyzję nr 3 z dnia 30.07.2008 r., w której potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Konstancin-Jeziorna.

Następnie w dniu 8 września 2008 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 244/V/17/2008 w sprawie statutu uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Na skutek nowelizacji przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, zaistniała konieczność dostosowania statutu uzdrowiska do wymagań określonych w art. 41 ust. 2 i 2 a w cyt ustawy. W związku z powyższym w dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 229/VI/22/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Zgodnie z art. 43. ust.1. gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

W dniu 14.08.2019 r. Minister Zdrowia pismem nr OZU.533.120.2018.PSP potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Konstancin-Jeziorna wymagań określonych w cyt  ustawy.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - uchwała nr 189/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna.

Na mocy podjętej uchwały w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna możliwe jest prowadzenie lecznictwa w następujących kierunkach:

  • choroby górnych dróg oddechowych,
  • choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
  • choroby układu nerwowego,
  • choroby ortopedyczno-urazowe,
  • choroby reumatologiczne,
  • choroby dolnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniem osób chorych na astmę.

Zatem w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna została zwiększona liczba realizowanych kierunków leczniczych o choroby ortopedyczno-urazowe, choroby reumatologiczne, choroby dolnych dróg oddechowych, z przeciwwskazaniem osób chorych na astmę.

Ponadto Minister Zdrowia pismem nr SZU.511.7.2020.PSP z dnia 29.03.2020 r. potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Konstancin-Jeziorna wymagań określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego