W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2. naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego.
 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z 1. naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.
W 2. terminie składania wniosków (1–31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
 • 2 zł1/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z 1. naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
 • 2 zł2/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.  
1 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr oleju napędowego.
2 Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr oleju napędowego.


Przyznany decyzją zwrot podatku akcyzowego stanowi pomoc publiczną w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 23 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE z dnia 29.07.2021, L 270/39).

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku do wniosku dołącza się:

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (do pobrania poniżej);
 • w odniesieniu do bydła – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła;
 • w odniesieniu do świń, owiec i kóz - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz;
 • w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - oświadczenie producenta rolnego (do pobrania poniżej);

Termin załatwienia sprawy:

 • decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;
 • wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w terminie 2–31 października 2023 r.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego