W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 10 i art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 71 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.09.2018 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 została wydana decyzji o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu urządzeń telefonii komórkowej P4, oznaczonej symbolem WAR 1737C, na działce numer ewidencyjny 12/5 z obrębu 0202 Konstancin-Jeziorna, adres: Konstancin-Jeziornie, ulica Aleja Wojska Polskiego 3.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie adres: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 K. p. a.).

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z decyzją i z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00.00-15.00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego