W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: PP.6733.3.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6733.2.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.2.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu w dniu 25.03.2024 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Michała Kałowskiego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa na terenie części działek nr ewid. 38 i 79 z obrębu ewid. 0009 Kawęczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: Wykaz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
Znak sprawy Wykaz miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak pisma OŚR.6220.4.2023.AKW/30
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 I oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: PP.6733.1.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.1.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: Obwieszczenie o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie
Znak sprawy Obwieszczenie o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Konstancinie-Jeziornie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Znak sprawy: Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak pisma OŚR.6220.3.2023.AKW/17
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Obory-Łyczyn, Słomczyn i Cieciszew gmina Konstancin-Jeziorna”
Znak sprawy: Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Znak sprawy Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Znak pisma OŚR.6220.3.2023.AKW/16
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Żwirowej w miejscowości Obory-Łyczyn, Słomczyn i Cieciszew gmina Konstancin-Jeziorna”
Znak sprawy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 22 z obrębu 03-10 w Konstancinie-Jeziornie.