W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia mpzp
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia dziewięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Znak sprawy: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla częśći sołectwa Parcela
Znak sprawy Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla częśći sołectwa Parcela
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 727/VIII/58/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela.
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie
Znak sprawy: PP.6733.3.2023.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2023.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 09.11.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: OŚR.6220.4.2023
Znak sprawy OŚR.6220.4.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j . Dz. U. z 2023 r. poz. I 094 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś oraz na podstawie art. 49 i...
Znak sprawy: OŚR.6220.5.2023
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ul. Głowackiego w gminie Konstancin-Jeziorna".
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023.AMG(6)
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.AMG(6)
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 3-11-2023 r. decyzji administracyjnej sygn. OŚR.6220.2.2023.AMG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w postępowaniu...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023.AMG
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.AMG
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna , zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775) zawiadamia , że zakończono zbieranie materiału dowodowego i zostanie wydana decyzja administracyjna w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna, reprezentowanej przez pełnomocnika Macieja Białoszewskiego z firmy DROMACC z siedzibą pod adresem ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrołęka,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. ”
Znak sprawy: PP.6733.3.2023.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2023.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2022/2023.2
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.2
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2022/2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.3
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamia że treść decyzji z dnia 27.07.2023 r. sygn. OŚR.6220.2.2022/2023...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...