W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: PP.6733.3.2023.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2023.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o obwodach do głosowania
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2022/2023.2
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.2
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2022/2023.3
Znak sprawy OŚR.6220.2.2022/2023.3
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), zawiadamia że treść decyzji z dnia 27.07.2023 r. sygn. OŚR.6220.2.2022/2023...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021/2023
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021/2023
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2023.AMG(3)
Znak sprawy OŚR.6220.3.2023.AMG(3)
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art. 49 i 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023.AMG(3)
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.AMG(3)
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania o tym, że na wniosek z dnia 19.05.2023 r. (data wpływu do urzędu: 22.05.2023 r., nr dz. 6924) DROMACC Maciej Białoszewski z siedzibą pod adresem ul. Goworowska 31a/5, 07-410 Ostrołęka reprezentującego gminę Konstancin-Jeziorna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Śnieżnej wraz z sięgaczem w miejscowości Słomczyn na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.”
Znak sprawy: OŚR.6220.1.2022/2023
Znak sprawy OŚR.6220.1.2022/2023
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w toku postępowania prowadzonego na wniosek PROFBUD KONSTANCIN Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków usługowych, mieszkalnych...
Znak sprawy: PP.6162.1.2023.AZ
Znak sprawy PP.6162.1.2023.AZ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów aneksów do Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: PP.6721.1.2012.PW
Znak sprawy PP.6721.1.2012.PW
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych– etap 1
Znak sprawy: PP.6733.1.2023.AZ
Znak sprawy PP.6733.1.2023.AZ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr...
Znak sprawy: PP.6162.1.2023.AZ
Znak sprawy PP.6162.1.2023.AZ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o dyżurze wykonawcy uproszczonego planu urządzenia lasu – w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektów aneksów do uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r., znajdujących się w obrębach ewidencyjnych położonych w mieście Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 10/1 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie.