W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy : PP.6720.5.2024
Znak sprawy PP.6720.5.2024
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 751/VIII/60/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna .
Znak sprawy : PP.6733.3.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji Nr 3/2024 z dnia 19.06.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa na terenie części działek nr ewid. 150 i 146/2 z obrębu ewid. 0012 Kępa Okrzewska, gm. Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy : OŚR.6220.5.2023.AKW/16
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023.AKW/16
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 9.07.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków tzw. Papierni Dolnej i budynków go otaczających na budynki usługowe, m.in. hotelowe i gastronomiczne oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże nadziemne na działkach ew. nr 10/50, 10/27 oraz na fragmencie działek ew. nr 17, 10/1, 10/26” , w obrębie 02-01 Konstancin-Jeziorna (sygn. OŚR.6220.1.2024.AKW/14).
Znak sprawy : OŚR.6220.1.2024.AKW/17
Znak sprawy OŚR.6220.1.2024.AKW/17
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wydaniu dnia 9.07.2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania zespołu budynków tzw. Papierni Dolnej i budynków go otaczających na budynki usługowe, m.in. hotelowe i gastronomiczne oraz budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz budynków stanowiących wielostanowiskowe garaże nadziemne na działkach ew. nr 10/50, 10/27 oraz na fragmencie działek ew. nr 17, 10/1, 10/26” , w obrębie 02-01 Konstancin-Jeziorna (sygn. OŚR.6220.1.2024.AKW/14).
Znak sprawy : PP.6733.2.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.2.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy : Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp sołectwa Czarnów - rejon ul. Wypoczynkowej
Znak sprawy Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp sołectwa Czarnów - rejon ul. Wypoczynkowej
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt li. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
Znak sprawy : Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla działki o nr ewid. 122/1
Znak sprawy Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla działki o nr ewid. 122/1
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
Znak sprawy : Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla działki 177/63 z obrębu ewid. 00-04
Znak sprawy Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp dla działki 177/63 z obrębu ewid. 00-04
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
Znak sprawy : Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp sołectwa Czarnów - rejon ul. Skowronka
Znak sprawy Wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp sołectwa Czarnów - rejon ul. Skowronka
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1. i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...
Znak sprawy : Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Znak sprawy Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
Znak pisma OŚR.6220.5.2024.AKW/8
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania o tym, że na wniosek z dnia 16-04-2024 r (data wpływu do tut. urzędu 17-04-2024 r nr dz. 6149/2023), uzupełniony w dniu 05-06-2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 05-06-2024 nr dz. 8435/2024) Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie...
Znak sprawy : PP.6733.3.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2024.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu i prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy : Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowej
Znak sprawy Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiałów oraz o zamiarze wydania decyzji o środowiskowej
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy : Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Znak sprawy Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku od ul. Przyrodniczej w Józefosławiu do ul Głowackiego w gminie Konstancin-Jeziorna.”
Znak sprawy : PP.6733.3.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego