W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

 • 22 484 23 00 – centrala,
 • 22 484 23 05 – kancelaria,
 • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

 • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
 • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
 • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6720.5.2024
Typ sprawy Plan Ogólny Gminy
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwały nr 751/VIII/60/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Konstancin-Jeziorna.

Plan ogólny sporządzany jest dla obszaru gminy Konstancin-Jeziorna w jej granicach administracyjnych.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 22 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, za pomocą formularza dostępnego w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, w zakładce: Planowanie Przestrzenne – Plan Ogólny Gminy.

Składający wniosek do projektu planu ogólnego:
 1. podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,
 2. podaje adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada,
 3. wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem,
 4. może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.
Wnioski w formie papierowej należy składać:
 1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w godzinach:
  • w poniedziałki w godz. 8.00–17.45,
  • od wtorku do czwartku w godz. 8.00–15.45,
  • w piątki w godz. 8.00–13.45,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.
Wnioski w formie elektronicznej należy wnosić:
 1. za pomocą formularza online dostępnego na stronie: https://voxly.pl/konstancin-jeziorna;
 2. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP;
 3. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 8.00-17.45, od wtorku do czwartku w godz. 8.00–15.45 oraz w piątki w godz. 8.00–13.45 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna, w zakładce: Planowanie Przestrzenne – Plan Ogólny Gminy.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego