W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wydział Planowania Przestrzennego

pok. nr: 9, 13, 14, 16, 18 (parter)


Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Ewa Klimkowska-Sul – kierownik 22 484 23 90 9
Elżbieta Bartoszewska – zastępca kierownika 22 484 23 91 9
Piotr Wojdyna – główny specjalista 22 484 23 92 13
Agata Zając– inspektor 22 484 24 11 13
Magdalena Rechnio – inspektor 22 484 23 95 16
Małgorzata Andrzejak - główny specjalista 22 484 23 93 13
Katarzyna Zielińska – inspektor 22 484 23 94 16
Agata Pudełko – główny specjalista 22 484 23 97 18
Agata Łączyńska – podinspektor  22 484 23 98 18


Do zakresu działania Wydziału  Planowania Przestrzennego należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego zgodnie z właściwymi przepisami;
 2. prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, a w tym  w szczególności:
  a) przygotowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
  b) nadzorowanie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  c) udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,
  d) uzgadnianie projektów planów miejscowych ze wskazanymi  organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
  e) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikającym z realizacji planu miejscowego i oceny aktualności tego planu,
  f) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  g) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu,
  h) wydawanie zaświadczeń o braku planu zagospodarowania przestrzennego,
  i) prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
  j) prowadzenie rejestru wydanych postanowień,'
  k) prowadzenie rejestru wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
 3. współpraca z innymi wydziałami urzędu w zakresie realizacji ich zadań określonych regulaminem, w części wkraczającej w zakres urbanistyki, planowania przestrzennego, ochrony zabytków i dóbr kultury, a w szczególności:
  a) przygotowywanie opinii dotyczących zgodności projektowanego podziału działki z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania,
  b) przygotowywanie opinii podziałowych w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) opiniowanie wyznaczonych linii rozgraniczających zaprojektowanych dróg pod względem zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego,
  d) inne zadania z zakresu wymienionych dziedzin działalności gminy, zlecone przez Burmistrza.
 4. prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków nieruchomych.

Tag

Powiadom znajomego