W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestry
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Godziny pracy:

 • Biuro Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Wymagane dokumenty: 

 • Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (patrz wniosek pomocniczy)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).


Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:

 • dane osoby składającej wniosek,
 • informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.

  Do wniosku należy dołączyć:
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
  • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłaty:


 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  10800200040200111120020060.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Termin załatwienia sprawy:

 • do 7 dni lub od ręki.


Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. 


Uwagi:

 • Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r,  poz. 2096 ze zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j.Dz. U. z 2018r. poz. 1382 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).


Do pobrania:


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego