W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6721.11.2016.AJ
Typ sprawy Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania przestrzennego
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o konsultacjach społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska oraz sołectwa Kępa Oborska

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz uchwały nr 412/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku z opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska oraz sołectwa Kępa Oborska zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych w koncepcji rozwiązań.
Spotkanie dotyczące koncepcji zagospodarowania odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 o godzinie 17.00 w trybie hybrydowym.

Z koncepcją zagospodarowania przestrzennego będzie można się zapoznać:

  1. na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne,
  2. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie, od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1500, po uprzednim umówieniu spotkania (tel. 22 48 42 411 lub 22 48 42 392).

Konsultacje potrwają od 10 do 25 marca 2022 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania opinii wniosków i uwag do wyżej wymienionej koncepcji.
Opinie, wnioski i uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 r.

Opinie, wnioski i uwagi w formie papierowej można składać:

  1. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty telefonicznie: (22) 48 42 305, (22) 48 42 306, (22) 48 42 307,
  2. w zamkniętej kopercie pozostawiając w skrzynce podawczej, która znajduje się w holu urzędu (wejście od ul. Kolejowej),
  3. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Opinie, wnioski i uwagi w formie elektronicznej należy wnosić:

  1. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP,
  2. za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) – adres urzad@konstancinjeziorna.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. opinii, wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Spotkanie dotyczące proponowanych rozwiązań planistycznych dla wspomnianych sołectw odbędzie się w trybie hybrydowym w najbliższy czwartek (10 marca) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Początek o godz. 17.00.

Przewidziana jest także dyskusja publiczna online (w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams). Każdy może wziąć w niej udział, trzeba tylko do 10 marca 2022 r., do godz. 12.00 zapisać się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/. W trakcie dyskusji będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego. Przebieg spotkania będzie transmitowany na stronie: www.esesja.tv.Tag

Załączniki

Powiadom znajomego