W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

pok. nr: 5, 6, 10, 11 (parter)

Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Renata Jasik – kierownik 22 484 24 20 6
Agnieszka Milewska-Galczak – zastępca kierownika 22 484 24 24 5
Marian Winiarski – inspektor 22 484 24 28 10
Fryderyk Błeszyński - inspektor 22 484 24 25 10
Marta Sibilska - podinspektor 22 484 24 26 11
Anna Kamilewicz-Wicik – inspektor 22 484 24 21 11


Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

I. Wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska, a w szczególności:

 1. koordynowanie działalności związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska na obszarze gminy,
 2. opracowywanie programu ochrony środowiska gminy oraz jego aktualizacja,
 3. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska,
 4. inicjowanie edukacji ekologicznej wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ochrony powietrza,
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z kompetencjami określonymi właściwymi ustawami oraz innych postępowań wynikających z tych ustaw,
 6. prowadzenie spraw wynikających z obowiązującego prawa wodnego (m.in.: naliczanie opłat za retencję terenową),
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie środowiska związanych z ochroną wód oraz powietrza atmosferycznego,
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew oraz wymierzaniem kar pieniężnych za nielegalną wycinkę, niszczenie drzew lub krzewów oraz zieleni,
 9. pielęgnacja i utrzymanie zieleni wysokiej na terenach gminnych,
 10. prowadzenie spraw dotyczących pomników przyrody położonych na terenie gminy,
 11. opiniowanie zezwoleń na zbieranie odpadów lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów, wynikających z ustawy o odpadach,
 12. udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy oraz ewidencjonowanie sprawozdań sporządzonych przez przedsiębiorców,
 13. nadzór i kontrola zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
 14. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy,
 15. prowadzenie spraw związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
 16. prowadzenie spraw związanych z odbiorem i usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest,
 17. prowadzenie rejestru psów ras uznawanych za agresywne oraz spraw dotyczących zezwoleń na ich utrzymywanie,
 18. prowadzenie spraw związanych z programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w tym:  kastracja, sterylizacja,  chipowanie, wyłapywanie i odławianie zwierząt bezdomnych,
 19. opiniowanie projektów prac geologicznych,
 20. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy w zakresie działań proekologicznych.

II. Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem, a w szczególności:

 1. wydawanie decyzji i zaświadczeń z zakresu rolnictwa,
 2. współpraca ze służbami sanitarnymi w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na terenie gminy,
 3. realizacja zadań z zakresu ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,
 4. kontrola wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalenia i egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku przez rolników prowadzących gospodarstwo,
 5. przygotowywanie i opracowywanie materiałów statystycznych dla Wojewódzkiego urzędu Statystycznego (spisy rolne, zestawienia kwartalne, półroczne i roczne),
 6. nadzór nad wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy,
 7. spisywanie zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym,
 8. prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi ogrodami działkowymi,
 9. współpraca z jednostkami pomocniczymi samorządu gminnego (wybory sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli, delegatów do izb rolniczych),
 10. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz i w zakresie rolnictwa,
 11. udział w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,
 12. ustalanie strat i szacowanie szkód po wystąpieniu klęsk żywiołowych w rolnictwie,
 13. przyjmowanie i ocena formalna wniosków funduszu sołeckiego,
 14. współdziałanie z organizacjami zajmującymi się łowiectwem.

Tag

Powiadom znajomego