W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 roku nr 54, poz. 31).

Wymagane dokumenty: 

 • wniosek - do pobrania poniżej
 • zaświadczenie o posiadaniu przez rodziców/teściów/współmałżonka gospodarstwa rolnego

Opłaty:

 • Opłata skarbowa: nie dotyczy


Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od złożenia kompletnego wniosku;
 • W przypadku, gdy Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje  dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym, zawiadamia ją o tej okoliczności na piśmie.  W wypadku, o którym mowa powyżej, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.


Miejsce złożenia dokumentów:

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77
 • Godziny pracy: poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00.
 • Tel.: 22 48 42 426


Tryb odwoławczy:

 • Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie 7 dni od daty doręczenia.


Uwagi:

Tryb przewidziany dla potwierdzenia stażu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów w postępowaniu emerytalno-rentowym przed ZUS lub KRUS, lub zakładzie pracy wnioskodawcy.


W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o okresach pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) na wniosek zainteresowanego może nastąpić odebranie zeznań dwóch świadków, zamieszkałych w czasie pracy w gospodarstwie w miejscowości położenia gospodarstwa. Wskazane jest, aby wnioskodawca sprawdził przed złożeniem wniosku w tej sprawie, czy organ prowadzący postępowanie (zakład pracy, Oddział ZUS, Oddział KRUS) nie wymaga osobistego stawiennictwa świadków przed swoim pracownikiem.


Pełna treść klauzuli informacyjnej  RODO:

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00,
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl; skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.
Pani/ Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyłącznie w celu wydania zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować  odmową realizacji wniosku.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego