W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosownych opłat

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy drogi
Komórka odpowiedzialna Wydział Dróg Gminnych

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek - do pobrania poniżej,
 2. pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).

  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek:
  Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

  10 8002 0004 0200 1111 2002 0060 z podaniem tytułu opłaty.

  Wnioskodawca może również wnieść ww. opłatę w siedzibie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańców (hol główny) za pośrednictwem terminala płatniczego.


Podstawa prawna:

 • art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)


Opłaty:

Opłatę ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego. Poniżej przestawione roczne stawki opłat za 1 m2  powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomowy umieszczonego urządzenia:

 • w jezdni - 65,00 zł
 • w pozostałych elementach pasa drogowego - 20,00 zł
 • na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00 zł


Uwaga: w przypadku umieszczenia urządzeń komunalnych (wodociągów, kanalizacji sanitarnej) roczne stawki są następujące:

 • w jezdni - 6,50 zł
 • w pozostałych elementach pasa drogowego - 2,00 zł
 • na drogowym obiekcie inżynierskim - 10,00 zł
W przypadku umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych stawki wynoszą;
 • w jezdni - 20 zł
 • w pozostałych elementach pasa drogowego - 20 zł
 • na drogowym obiekcie inżynierskim - 20 zł


Opłaty:

 1. opłatę za pierwszy rok należy wnieść w  terminie 14 dni od dnia w którym decyzja stała się ostateczna,
 2. opłatę roczną za  lata kolejne należy uregulować  do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok,
 3. opłatę należy wnieść na rachunek Gminy: Bank Spółdzielczy w Piasecznie o. Konstancin Jeziorna nr 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060.


Termin załatwienia sprawy:

 •  w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami


Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
  kancelaria - Biuro Obsługi Mieszkańców (hol główny). Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.


Osoba do kontaktów

 • Michał Polakowski - podinspektor, nr tel. 22 484 23 64 lub 22 484 23 60


Tryb odwoławczy:

 • od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa za pośrednictwem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Informacje dodatkowe:

 1. warunkiem uzyskania zgody w przedmiotowej sprawie jest uprzednie uzyskanie zgody na lokalizację urządzenia w pasie drogowym,
 2. równocześnie powinien być złożony odrębny wniosek na zajęcia pasa drogowego do pobrania poniżej,
 3. obowiązkiem strony będzie przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego zgodnie z warunki zarządcy drogi zawartymi w wydanej decyzji.

 

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego