W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: OŚR.6220.16.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.16.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 18.06.2021 r. (data wpływu do urzędu 21.06.2021 r.) pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200-Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w ul. Uroczej i w Wiosennej na terenie miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna na działkach numer ewidencyjny 128/1, 210/2, 210/3 z obrębu 00-21 Słomczyn.
Znak sprawy: OŚR.6220.13.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.13.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 15.06.2021 r. (data wpływu do urzędu 16.06.2021 r.) pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyj ne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.3.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.02.2021 r. (data wpływu do urzędu 26.02.2021 r.) pełnomocnika spółki P4. Sp z o.o. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia...
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.12.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 14.06.202 1 r. (data wpływu do urzędu 15.06.2021 r.) pełnomocnika spółki PROFBUD KONSTANCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. pod adresem 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57 wszczął postępowanie...
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.2.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 22.04.2021 r. (data wpływu do urzędu 24.04.2021 r.) pełnomocnika spółki P4 Sp. z o.o. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia...
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.8.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.04.2021 r. (data wpływu do urzędu 30.04.2021 r.) pełnomocnika spółki EMITEL S.A Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia...
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2021.JL
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021.JL
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych w ramach inwestycji polegającej na budowie „Zespół budynków handlowych, usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i...
Znak sprawy: PP.6733.4.2021.KZ
Znak sprawy PP.6733.4.2021.KZ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o zakończeniu postępowania i wydaniu Decyzji Nr 7/2021 z dnia 15.06.2021 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, przewidzianego do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 347/1, 284/41, 284/43, 284/50 z obrębu...
Znak sprawy: PP.6733.2.2018.HP/AJ
Znak sprawy PP.6733.2.2018.HP/AJ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2021 z dnia 20.05.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części dziatek nr ewid. 31, 32, 312/2, 313, 310, 95, 314, 60, 59, 58, 57 z obrębu ewid. 0002 Cieciszew, gm. Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy: PP.6733.6.2021.MA
Znak sprawy PP.6733.6.2021.MA
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...
Znak sprawy: PP.6730.44.2015.AP
Znak sprawy PP.6730.44.2015.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji Nr 6 /2021 z dnia 27.05.2021 r. sygn....
Znak sprawy: PP.6733.5.2021.AP
Znak sprawy PP.6733.5.2021.AP
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 29.04.2021 r. na wniosek Gminy...
Znak sprawy: OŚR.6220.10.2021.JL.5
Znak sprawy OŚR.6220.10.2021.JL.5
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Znak sprawy: PP.6733.2.2018.HP/AJ
Znak sprawy PP.6733.2.2018.HP/AJ
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam że przysługuje Pani/Panu jako stronie w postępowaniu...
Znak sprawy: PP.6721.3.2020
Znak sprawy PP.6721.3.2020
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Osiedla Grapa i terenów przyległych – dla działki o nr ew. 69 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2021.JL.7
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021.JL.7
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U....
Znak sprawy: PP. 6733.1.2021.AP
Znak sprawy PP. 6733.1.2021.AP
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6733.3.2021.AJ
Znak sprawy PP.6733.3.2021.AJ
Znak pisma Decyzja nr 4/2021
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6733.4.2021.KZ
Znak sprawy PP.6733.4.2021.KZ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2020/2021
Znak sprawy OŚR.6220.7.2020/2021
Znak pisma OŚR.6220.7.2020/2021.JL
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
Znak sprawy: PP.6733.3.2021.AJ
Znak sprawy PP.6733.3.2021.AJ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zmianie zamiaru inwestycyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6733.3.2021.AJ
Znak sprawy PP.6733.3.2021.AJ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: PP.6733.10.2020
Znak sprawy PP.6733.10.2020
Rodzaj dokumentu zakończenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Znak sprawy: PP.6730.52.2018.EB/KZ
Znak sprawy PP.6730.52.2018.EB/KZ
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Na podstawie art. 49a oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam iż w dniu 12.01.2021 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wydał Postanowienie Nr 3/2021, w którym podjął na żądanie Pełnomocnika Wnioskodawcy postępowanie administracyjne w przedmiocie...
Znak sprawy: OŚR.6220.6.2020
Znak sprawy OŚR.6220.6.2020
Znak pisma OŚR.6220.5.2020.JL.8
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...