W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.7.2021.JL.7
Typ sprawy Zawiadomienie stron postępowania
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że w związku ze złożonymi korektami wniosków z dnia 16.03.2021 r. i 23.03.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków usługowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z drogami, chodnikami, obiektami małej architektury, sieciami i przyłączami sanitarnymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi, stacją transformatorową oraz terenami zieleni urządzonej i zbiornikami retencyjnymi oraz rozsączającymi wód opadowych na dz. numer ewidencyjny 50-52, część 53, część 54, część 56/2, część 58/2, część 60/2, 61-62, 64-68, 69/2, 70, 71/2, 72 73/2, 74-77, część 78, 79-87, 89-103, część 115 z obrębu 01-13 Konstancin-Jeziorna oraz wjazdy i włączenie do infrastruktury na działkach numer ewidencyjny 56/1, 58/1, 60/1, 69/1, 71/1, 73/1. 117/1, części działek 117/2, 117/3 z obrębu 01-13 Konstancin-Jeziorna oraz 8/1, części działek 8/2, 11, 12/1, 12/2, 54/1 z obrębu 01-23 Konstancin-Jeziorna”, zwróciłem się pismem z dnia 7.04.2021 r. o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie POW Wody Polskie. Inwestorem przedsięwzięcia jest PROFBUD KONSTANCIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Na podstawie art. 10 § 1 K.p.a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach 9.00-14.00.


Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego