W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie PP.6733.5.2021.AP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6733.5.2021.AP
Typ sprawy Zawiadomienie stron postępowania
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 29.04.2021 r. na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Pełnomocnika Panią Wandę Markowską postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w drodze wojewódzkiej nr 724 w miejscowości Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna na terenie części działki nr ewid. 105/1 z obrębu ewid. 0021 Słomczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.5.2021.AP), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu spotkania z osobą prowadzącą.

Sprawę prowadzi Główny Specjalista Wydziału Planowania Przestrzennego – Agata Pudełko tel. kontaktowy 22 4842 397.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) zalecany jest kontakt telefoniczny. Tel. kontaktowy 22 4842 397 lub 22 4842 390.

Zgodnie z art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)
§1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 11.05.2021 r.

Pełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego