W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6733.4.2021.KZ
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),
zawiadamiam
O wszczęciu w dniu 18.03.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Łukasza Jaworskiego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, przewidzianego do realizacji na terenie części działek o nr ewid. 347/1, 284/41, 284/43, 284/50 z obrębu ewid. 0009 (Kawęczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.
Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.4.2021.KZ), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, po uprzednim umówieniu spotkania z osobą prowadzącą sprawę.
Sprawę prowadzi podinspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego — Katarzyna Zielińska, tel. kontaktowy: 22 48 42 394. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną — Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) zalecany jest kontakt telefoniczny (teł.: 22 48 42 394 lub 22 48 42 396).
Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
§1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania.
§1a. Czynności określone w 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
§2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w 1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 30.03.2021 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego