W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie OŚR.6220.10.2021.JL.5

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.10.2021.JL.5
Typ sprawy Zawiadomienie stron postępowania
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) zwaną dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 07.05.2021 r. (data wpływu do urzędu 11.05.2021 r.) pełnomocnika Gminy Konstancin-Jeziorna wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Dz200 mm wraz z odcinkami sieci Dz200 - Dz160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w drogach gminnych i w drodze wojewódzkiej nr 724 na terenie miejscowości Słomczyn. gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński. woj. mazowieckie, na działkach numer ewidencyjny 98/4. 98/6, 105/1, 105/3, 105/4, 105/9, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/27, 105/28, 105/32, 105/33, 105/34, 118/4, 119. 128/1, 210/2, 210/3 z obrębu 00-21 Słomczyn.
Informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zwrócił się pismem z dnia 17.05.2021 r. zaopiniowanie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku, przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot. któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
W związku z powyższym. zainteresowane strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna drogą telefoniczną, elektroniczną lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach 9.00-14.00.

Pełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego