W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie PP.6733.6.2021.MA

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy PP.6733.6.2021.MA
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 14.05.2021 r. na wniosek PROFBUD KONSTANCIN SP. z O.O. SP.K., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Weronikę Kacperską działającą w imieniu „ELKAB” Biuro projektowania i realizacji sieci kablowych postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie części istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej — 15 kV (zastąpienie linią kablową), przewidzianej do realizacji na terenie części działek o nr ew. 53, 54, 56/2, 58/2, 60/2 Z obrębu 01-13, położonych w Konstancinie-Jeziornie w rejonie ul. Piaseczyńskiej.
Strony, mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania. w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję. że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.6.2021.MA), strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godzinach 9.00-15.00.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 175/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 października 2020 roku w sprawie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, interesanci Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 obsługiwani są osobiście wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańców. po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę - Inspektor Małgorzatą Andrzejak, tel. 22 484 23 96 lub e-mail: mandrzejak@konstancinjeziorna.pl.
Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735):
§1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
§1a. Czynności określone w 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.
§1b. Wgląd w akta sprawy w przypadku, o którym mowa w art. 236 2, następuje z pominięciem danych osobowych osoby składającej skargę.
§2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
§3. Organ administracji publicznej może zapewnić stronie dokonanie czynności, o których mowa w §1, w swoim systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu strony w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Pełny tekst obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego