W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: PP.6733.3.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.3.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak sprawy: Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. na podstawie art. 38, art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamia o wydaniu dnia 25 -04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez Mariusza Jaciubka -ROBIMART spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul.Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.
Znak sprawy: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak sprawy Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Znak pisma OŚR.6220.4.2023.AKW/32
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) - dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) - dalej ustawa ooś, zawiadamia strony postępowania o wydaniu dnia 25-04-2024 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej ulicy Działkowej na odcinku do granicy z dzielnicą Warszawa Ursynów do ul. Przyrodniczej w Józefosławiu" w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna reprezentowanej przez pełnomocnika Mariusza Jaciubka - ROBIMART Spółka z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Mechaników 1A, 05-800 Pruszków sygn. OSR.6220.4.2023.AKW.
Znak sprawy: PP.6733.2.2024.AP
Znak sprawy PP.6733.2.2024.AP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu w dniu 25.03.2024 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Michała Kałowskiego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa na terenie części działek nr ewid. 38 i 79 z obrębu ewid. 0009 Kawęczyn, gm. Konstancin-Jeziorna.
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu zbierania materiału dowodowego
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, działając na podstawie art. 10 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm).- dalej kpa) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...