W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości.

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) –  dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 1990, ze zm.) zawiadamia, że zostały wszczęte postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Piaseczyński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Konstancin-Jeziorna, oznaczonych na mapie sytuacyjnej przyjętej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starosty Piaseczyńskiego z dnia 19 października 2016 roku pod nr P.1418.2016.6246:
  • obręb Dębówka, jako działka nr 202/1 o pow. 0,3638 ha,  zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01301 relacji: (Warszawa) – granica województwa – Kępa Okrzewska – Ciszyca – Dębówka – Góra Kalwaria.
  • obręb Dębówka, jako działka nr 202/3 o pow. 0,8852 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 01301 relacji: (Warszawa) – granica województwa – Kępa Okrzewska – Ciszyca – Dębówka – Góra Kalwaria.
W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo własności do ww. nieruchomości mogą składać wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi przysługujące im prawa listownie na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, za pośrednictwem poczty mailowej na adres kzawistowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Tag

Załączniki

Powiadom znajomego