W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji infrastruktury rowerowej oraz Standardów projektowych i wykonawczych w gminie Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje społeczne dotyczące Koncepcji infrastruktury rowerowej oraz Standardów projektowych i wykonawczych w gminie Konstancin-Jeziorna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zakończyliśmy prace nad kolejnym etapem opracowania Koncepcji Przebiegu Infrastruktury Rowerowej w Gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Wstępna koncepcja zawierająca ogólną propozycję kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej w naszej gminie była już konsultowana z mieszkańcami w grudniu 2020 r. Tym razem konsultacjom społecznym poddawane jest kompleksowe opracowanie, zawierające m.in. dokładny przebieg wszystkich proponowanych tras rowerowych wraz ze wskazaniem rodzaju infrastruktury rowerowej. Wykonawca przedstawił szczegółowe rozwiązania do zastosowania w rejonie szkół na terenie gminy, dla zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Na tym etapie, opracowanie zostało również uzupełnione o prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Aktualnie wykonawca realizuje czwarty z pięciu etapów prac, obejmujący w szczególności przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz zaprezentowanie przygotowanych opracowań komisjom Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych, wskazując termin ich trwania od 8 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z przedłożonymi przez Wykonawcę dokumentami oraz do składania wniosków i uwag do zaproponowanych w nich rozwiązań. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres tut. Urzędu lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na skrzynkę podawczą /4576mqsekc/SkrytkaESP lub pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy rowery@konstancinjeziorna.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 marca 2021 r. W ramach konsultacji zaplanowano przeprowadzenie dyskusji publicznej, która odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 16.30 (szczegóły w obwieszczeniu burmistrza dostępnym na stronie BIP).

Zebrane na tym etapie wnioski i uwagi, posłużą do przygotowania ostatecznej wersji projektu Koncepcji Przebiegu Infrastruktury Rowerowej w Gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Gminie Konstancin‑Jeziorna.

Opracowywana Koncepcja Przebiegu Ścieżek Rowerowych w Gminie Konstancin‑Jeziorna oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w Gminie Konstancin-Jeziorna są elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej. Dokumenty będą podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu. Opracowane Standardy będą wyznaczały warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna.

Tag

Załączniki

Plan 10_1.1 pdf, 411 kB
Plan 11_1.2 pdf, 337 kB
Plan 12_1.3 pdf, 371 kB
Plan 13_1.4 pdf, 250 kB
Plan 14_1.5 pdf, 473 kB
Plan 15_1.6 pdf, 213 kB

Powiadom znajomego