W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Tablica ogłoszeń – Archiwum 2019

RSS XML
Uwaga! Ogłoszenia, informacja, komunikaty i obwieszczenia publikowane do 31 grudnia 2018 r. dostępne są w archiwalnym BIP: bip.konstancinjeziorna.pl/archiwum.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 1, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie domu jednorodzinnego wolnostojącego z...

Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu postępowania, w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych, mających na celu weryfikację terenową i inwentaryzację zabytków archeologicznych, starożytnych i nowożytnych zlokalizowanych na zalewowym terasie północnej części Doliny...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości informację, ze w dniu...

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (w trybie zwykłym)

Zgodnie z art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.631) Prawo o zgromadzeniach zawiadamiamy, że w dniu 12.10.2019 r. (sobota) między godziną 12:00 a 12:30 planowane jest zgromadzenie publiczne na ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie (jezdnia + pobocze), pomiędzy Centrum Zdrowia - ul. Pułaskiego 20B a Centrum Handlowym -...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Integracyjny Klub Sportowy Konstancin z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja na terenie gm. Konstancin-Jeziorna turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych”, w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z...