W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

pok. nr: 31, 33, 34 (parter)


Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Anita Zakrzewska – kierownik 22 484 24 30 31
Monika Kasprzyk – zastępca kierownika 22 484 24 33 33
Krzysztof Ratajczyk – inspektor 22 484 24 31 34
Iwona Olczak – inspektor 22 484 24 32 34
Agnieszka Zawistowska – inspektor 22 484 24 34 33

Do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia należy prowadzenie spraw z zakresu szkolnictwa, rozpowszechniania kultury i ochrony zdrowia na terenie gminy, a w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem obowiązków organu prowadzącego oraz współdziałanie z:
  a) przedszkolami gminnymi,
  b) szkołami podstawowymi;
 2. wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych, a w tym:
  a) ustalanie stażu pracy dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, powoływanie w tym celu komisji egzaminacyjnych,
  b) opracowywanie projektów regulaminów wynagradzania i premiowania nauczycieli,
  c) opracowywanie projektów statutów szkół i przedszkoli,
  d) powoływanie doradców metodycznych;
 3. opiniowanie wniosków o wpis do ewidencji placówek niepublicznych oraz wyliczanie dotacji;
 4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształceniem i likwidacją jednostek oświatowych;
 5. organizacja transportu dla dzieci do szkół;
 6. powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowań z urzędu;
 7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej;
 8. zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom opieki zdrowotnej przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne;
 9. prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej osób podlegających przymusowemu leczeniu i przymusowym badaniom stanu zdrowia;
 10. przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 11. współdziałanie z:
  a) gminnym podmiotem leczniczym, w tym przygotowywanie i nadzór nad udzielaniem jej dotacji,
  b) gminnym żłobkiem i szkołami oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie ochrony zdrowia;
 12. współpraca z innymi placówkami, gminnym podmiotem leczniczym w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy;
 13. koordynowanie spraw w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii poprzez:
  a) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  b) współudział w opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii oraz nadzór nad realizacją programu.
  c) przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie czynności związanych z kierowaniem wniosków do Sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
  d) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Punktu Konsultacyjnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
  e) współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego i innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz ochroną przed przemocą.
 14. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i likwidacją bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury, będących jednostkami organizacyjnymi gminy;
 15. współpraca z Konstancińskim Domem Kultury.

Tag

Powiadom znajomego