W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
 

Imię i nazwisko – stanowisko                                          Nr telefonuNr pokoju
Agnieszka Sobieraj – kierownik 22 484 23 20 32


Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami komunalnymi, składa się z Referatu Podatków i Referatu   Gospodarki Odpadami komunalnymi.


Referat Podatków pok. nr: 23, 25, 27, 30 (parter)

Imię i nazwisko – stanowiskoNr telefonuNr pokoju
Katarzyna Ignaczak – kierownik 22 484 23 27 23
Podatek od środków transportu    
Aneta Czachurska – inspektor 22 484 23 76 27
Podatki – teren miasta    
Gabriela Pająk – inspektor 22 484 23 22 30
Marzena Mazurek – inspektor 22 484 23 21 30
Podatek od osób prawnych                                                
   
Aneta Czachurska - inspektor - księgowość 22 484 23 76 27
Anna Markowska - główny specjalista - wymiar 22 484 23 28 27
Podatki – teren wsi    
Anna Stefanik – inspektor 22 484 23 29 25
Edyta Nowacka – inspektor 22 484 23 75 25
Dorota Lewandowska  – inspektor 22 484 23 30 25

 
Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. nr: 27, 29, 32, 41, 42  (parter)

Imię i nazwisko – stanowisko                                          Nr telefonu Nr pokoju
Agnieszka Sobieraj – kierownik 22 484 23 20 32
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi    
Magdalena Wencławiak – główny specjalista 22 484 23 25
27
Agnieszka Janek – inspektor 22 484 24 49 42
Egzekucja administracyjna    
Anna Krupińska – inspektor 22 484 23 24 29
Jacek Goliszewski – inspektor 22 484 23 23 29
Odpady - reklamacje, kontrole    
Agnieszka Brzezińska – inspektor  22 484 24 23 41
Izabela Ludorf – inspektor 22 484 24 12 41
Ewa Radek – inspektor 22 484 24 22 41
Deklaracje    
Magdalena Brzezińska – inspektor 22 484 23 26  42


Do zakresu działania Referatu Podatków należy prowadzenie spraw podatkowych, a w szczególności:

 1. ustalanie i naliczenia podatków;
 2. księgowanie wpłat i weryfikacja należności na kontach podatkowych;
 3. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu podatków;
 4. otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. prowadzenie ksiąg rachunkowych dochodów gminy;
 6. uzgadnianie zrealizowanych dochodów i przekazywanie ich do budżetu gminy;
 7. uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie podatków;
 8. prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów podatków;
 9. sporządzanie sprawozdań o dochodach (RB-27S);
 10. uzgadnianie ww. sprawozdań pod względem formalnym i rachunkowym i ich zgodności z planem budżetowym;
 11. uzgadnianie zrealizowanych dochodów;
 12. sporządzanie wezwań do zapłaty, upomnień;
 13. prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie podatków;
 14. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności za zaległości dotyczące podatków na osoby trzecie;
 15. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;
 16. prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
 17. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w gminie.


Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy, a w szczególności:
 1. nadzór nad Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK);
 2. realizacja zadań zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza;
 3. prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 4. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zebranymi z terenu gminy;
 5. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
 6. podejmowanie działań mających na celu powstanie na terenie gminy instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 7. księgowanie i weryfikacja wpłat i należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. uzgadnianie zrealizowanych dochodów gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 10. sporządzanie wezwań do zapłaty, upomnień;
 11. prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 12. sporządzanie sprawozdań o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (RB-27S);
 13. wprowadzanie i korygowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 14. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 15. prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 16. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w zakresie udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 17. kierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych;
 18. ustanowienie hipoteki na nieruchomościach podatników, w stosunku do których inne sposoby egzekucji były nieskuteczne;
 19. sporządzanie tytułów wykonawczych w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za nielegalna wycinkę drzew, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów karnych oraz innych należności przysługujących gminie egzekwowanych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.);
 20. prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za nielegalna wycinkę drzew, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów karnych oraz innych należności przysługujących gminie egzekwowanych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r., poz.1427 z późn. zm.);
 21. przygotowanie i prowadzenie egzekucji na podstawie orzeczeń sądowych przekazanych z Biura Prawnego tut. urzędu;
 22. korespondencja i wykonywanie poleceń komorników sądowych;
 23. nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu tytułów wykonawczych do realizacji;
 24. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zobowiązanych i tytułów wykonawczych;
 25. sporządzenie sprawozdań z zakresu realizacji zadań egzekucji administracyjnej;
 26. współpraca z innymi organami i instytucjami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej;
 27. dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych gminy.

Tag

Powiadom znajomego