W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3   pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 oraz art. 414 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych z drogi wojewódzkiej nr 724 za pomocą dawnego koryta rzeki Małej, za pomocą rowu nazwanego „Brześce 2”, za pomocą rowu nazwanego „Kawęczyn” na terenie gminy Konstancin Jeziorna i Góra Kalwaria udzielonego decyzją Starosty Piaseczyńskiego nr 13/2010 z dnia 01.02.2010, o znaku: ŚRL.6223WP/27/09/10.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki, w godzinach 10.00–12.00.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ogłoszenie nastąpiło dnia 11 grudnia 2019 r.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że wniosek w przedmiotowej sprawie nie może zostać załatwiony w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz z uwagi na konieczność zachowania procedur wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo wodne.

Przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31 stycznia 2020 r.


Dyrektor /-/Anna Rudlicka

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego