W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2. art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Pana Czesława Penconek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą KLINKIER BUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Czesław Marek Penconek, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Ilona Waśniewska, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. systemu kanałów rozsączających na działce o nr ew. 250 obręb 03-32 (po scaleniu – działka o nr ew. 318 obręb 03-32) oraz pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. na wprowadzanie do projektowanego urządzenia wodnego wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu inwestycji na części działek o nr ew. 244/2, 247 oraz 250, 252, 255 obręb 03-32 (po scaleniu –działka o nr ew. 318 obręb 03-32) oraz z działek o nr ew. 253 i 256 obręb 03-32 (po scaleniu – działka o nr ew. 318 obręb 03-32), przy ul. Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i czwartki, w godzinach 10.00–12.00. Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie nastąpiło dnia 3 grudnia 2019 r.

Dyrektor
/-/ Anna Rudlicka

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego