W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Informacja dla właścicieli nieruchomości oraz wszystkich podmiotów umieszczających tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, w związku z przyjęciem uchwały krajobrazowej

W dniu 24 lutego 2021 roku Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła Uchwałę Nr 333/VIII/24/2021 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w gminie Konstancin-Jeziorna, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2021 r. poz. 3266 i weszła w życie 28 kwietnia 2021 roku. Powyższa uchwała stanowi prawo miejscowe obowiązujące na obszarze gminy.

Z treści tej uchwały wynika, iż na obszarze całej gminy Konstancin-Jeziorna od dnia 28 kwietnia 2021 roku nie można umieszczać nowych reklam i urządzeń reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy szyldów tzn. tablic i urządzeń reklamowych informujących o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują. W stosunku do szyldów w uchwale określono szczegółowe wymagania dotyczące m.in. ich lokalizacji, wysokości i powierzchni.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały, tablice reklamowe i urządzenia reklamowe należy dostosować do zakazów, zasad i warunków określonych w powyższej uchwale, w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że istniejące tablice i urządzenia reklamowe niebędące szyldami powinny zostać usunięte, natomiast istniejące szyldy niespełniające wymagań uchwały powinny zostać do tych wymagań dostosowane - w obu przypadkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Niezastosowanie się do zasad określonych w powyższej uchwale Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna będzie skutkowało nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 37d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Kara zostanie nałożona na podmiot, który umieścił tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, a jeżeli nie będzie możliwe jego ustalenie - zostanie wymierzona odpowiednio właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi samoistnemu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których umieszczono tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe.

Z treścią uchwały nr 333/VIII/24/2021 można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu – tel. (22) 484 23 92 lub (22) 484 23 95.

Tag

Powiadom znajomego