W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. 19b ust. 1, art. 8 ust. 1, w związku z art. 1 9a ust. I ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz zgodnie z art. 10 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 20 października 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu

inwestor:    PGNiG Termika S.A.
ul. Modlińska 15, 03-2 16 Warszawa

inwestycja: „budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłową gazową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory-Wola Karczewska”, na terenie działek ewidencyjnych wg. poniższego zestawienia

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie, powiat piaseczyński:
gmina Konstancin-Jeziorna:
obręb 0019 Opacz, działka ew. nr: 14, 25, 17, 29;
obręb 0003 Ciszyca, działka ew. nr:76, 18 1/14, 214, 222, 230, 234;
obręb 0014 Lęg, działka ew. nr: 268, 280/4, 294, 299/6, 305, 499, 267
obręb 0005 Czernidła, działka ew. nr: 17, 26, 31, 43, 75, 81, 86/1, 91, 18
obręb 0007 Gassy, działka ew. nr: 17, 39, 9

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu, o których mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. l9e ust. I specustawy gazowej, lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. l9f ust. I specustawy gazowej, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Pełna treść obwieszczenia do pobrani poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego