W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego

Sprostowanie dotyczące obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego.

Burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna prostuje omyłkę pisarską w obwieszczeniu z dnia 01.12.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego w treści dotyczącej terminu wyłożenia:

  • jest „do 4 stycznia 2021 r.” – powinno być „do 4 stycznia 2022 r.”.

Jednocześnie w związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o:

  • wydłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego – do dnia 18 stycznia 2022 r.;
  • ustaleniu nowego terminu na składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego – do dnia 1 lutego 2022 r.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 451/VII/27/2017 z dnia 8 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa Wschodniego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, będzie dostępny na stron je internetowej bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77. Z powodu pandemii COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu informuję, że w dyskusji publicznej w Sali Posiedzeń będzie mogło wziąć udział max. 25 osób. Ponadto, każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość, w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji muszą uzupełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/ do dnia 16 grudnia 2021 r. do godziny 12.00. W trakcie dyskusji będzie możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego. Transmisję ze spotkania będzie można oglądać na stronie: www.esesja.tv.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego