W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego

Wersja strony w formacie XML

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1,
art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek Pani Ewy Rather – Prezes oraz Pani Anny Andrzejczak Członkini Zarządu Spółki z o.o. CH Stara Papiernia, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu nazywanego potocznie „Kanałem Fabrycznym” na działce o nr ew. 12/2, obręb 02-02 Konstancin-Jeziorna, polegającą na wykonaniu mostu na ww. rowie.

W oparciu o art. 10 § 1 KPA – organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń.

Wobec powyższego informuję, że zainteresowane strony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:

  1. zapoznać się z aktami sprawy w Nadzorze Wodnym PGW Wody Polskie w Piasecznie – ul. Kościuszki 22, we wtorki i czwartki w godz. 10.00–12.00,

  2. składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Sekretariacie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie – ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa.

Zawiadomienie stron postępowania (doręczenie), stosownie do treści art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie nastąpiło w dniu 27.03.2020 r.

Dyrektor
z up. Zastępca Dyrektora
/-/ Krzysztof Chęć

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane