W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wersja strony w formacie XML


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4 i 8, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Wawa Wake Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielawie, w imieniu i na rzecz której działają na mocy udzielonego pełnomocnictwa adw. Marcin W. Cieśliński i adw. Anna Wojciechowicz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia:

  • pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, polegające na organizacji sportu wodnego - wakeboardingu w południowej części Jeziora Bielawskiego Górnego, w miejscowości Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna,
  • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wyciągów do wakeboardingu i pomostu w południowej części Jeziora Bielawskiego Górnego, na działce o nr ew. 936/1 obręb 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.


Jednocześnie mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Warszawie, przy ul. Elektronowej 2, 03-219 Warszawa, we wtorki i w czwartki w godzinach 10.00–12.00.

Zawiadomienie stron postępowania, stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ogłoszenie nastąpiło dnia 24 marca 2020 r.

Dyrektor
/–/ Anna Rudlicka

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane