W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Uchwały

RSS
uchwała nr: 704/VIII/57/2023
uchwała nr 704/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Anny Walentynowicz, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/54 z obrębu 02-02
uchwała nr: 703/VIII/57/2023
uchwała nr 703/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 52 z obrębu 03-06
uchwała nr: 702/VIII/57/2023
uchwała nr 702/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16
uchwała nr: 701/VIII/57/2023
uchwała nr 701/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Karola Szymanowskiego, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23
uchwała nr: 700/VIII/57/2023
uchwała nr 700/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jagiellońskiej, stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23
uchwała nr: 699/VIII/57/2023
uchwała nr 699/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem "Willi Kamilin" położonej w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Józefa Piłsudskiego 42, stanowiącej działki ewidencyjne nr 14/1 i 14/2 z obrębu 03-10
uchwała nr: 698/VIII/57/2023
uchwała nr 698/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 105 w obrębie 03-20, połozonej przy ul. Wareckiej 15A w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 697/VIII/57/2023
uchwała nr 697/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 i efektów jego realizacji
uchwała nr: 696/VIII/57/2023
uchwała nr 696/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 695/VIII/57/2023
uchwała nr 695/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2023
uchwała nr: 694/VIII/57/2023
uchwała nr 694/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie za 2022 rok
uchwała nr: 693/VIII/57/2023
uchwała nr 693/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
uchwała nr: 692/VIII/57/2023
uchwała nr 692/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. powołania jednostki budżetowej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie (zmiany uchwały Nr 586/IV/38/2006 roku Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 roku)
uchwała nr: 691/VIII/57/2023
uchwała nr 691/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 690/VIII/57/2023
uchwała nr 690/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030
uchwała nr: 689/VIII/57/2023
uchwała nr 689/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023
uchwała nr: 688/VIII/57/2023
uchwała nr 688/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok
uchwała nr: 687/VIII/57/2023
uchwała nr 687/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2022 rok
uchwała nr: 686/VIII/57/2023
uchwała nr 686/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania
uchwała nr: 685/VIII/56/2023
uchwała nr 685/VIII/56/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin–Jeziorna za rok 2022.
uchwała nr: 684/VIII/55/2023
uchwała nr 684/VIII/55/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 112/2022)
uchwała nr: 683/VIII/55/2023
uchwała nr 683/VIII/55/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek o nr ew. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 682/VIII/55/2023
uchwała nr 682/VIII/55/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 681/VIII/55/2023
uchwała nr 681/VIII/55/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 25/8 z obrębu 0004 Czarnów
uchwała nr: 680/VIII/55/2023
uchwała nr 680/VIII/55/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna