W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Uchwały

RSS
uchwała nr: 729/VIII/58/2023
uchwała nr 729/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów przyległych - etap 1
uchwała nr: 728/VIII/58/2023
uchwała nr 728/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 5
uchwała nr: 727/VIII/58/2023
uchwała nr 727/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Parcela
uchwała nr: 726/VIII/58/2023
uchwała nr 726/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 725/VIII/58/2023
uchwała nr 725/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Okrzeszyn w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 724/VIII/58/2023
uchwała nr 724/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Czernidła w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 723/VIII/58/2023
uchwała nr 723/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek o nr ew. 3/1 i 3/2 z obrębu 03-19 w Konstancinie-Jeziornie
zmieniająca uchwałę nr 683/VIII/55/2023,
uchwała nr: 722/VIII/58/2023
uchwała nr 722/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 67/3 z obrębu ewid. 0013 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 721/VIII/58/2023
uchwała nr 721/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1 z obrębu ewid. 0013 Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 720/VIII/58/2023
uchwała nr 720/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy "A" uzdrowiska i terenów przyległych - etap I - dla działek przyległych do ul. Władysława Witwickiego w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 719/VIII/58/2023
uchwała nr 719/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 93 z obrębu 03-13 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 718/VIII/58/2023
uchwała nr 718/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 10/24 i 10/25 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 717/VIII/58/2023
uchwała nr 717/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 32 z obrębu ewid. 01-24 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 716/VIII/58/2023
uchwała nr 716/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 1769 z obrębu ewid. 0001 w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 715/VIII/58/2023
uchwała nr 715/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 20/1 z obrębu 0004 Czarnów
uchwała nr: 714/VIII/58/2023
uchwała nr 714/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 122/8 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 680/VIII/55/2023,
uchwała nr: 713/VIII/58/2023
uchwała nr 713/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 712/VIII/58/2023
uchwała nr 712/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 711/VIII/58/2023
uchwała nr 711/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 710/VIII/58/2023
uchwała nr 710/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, na pokrycie kosztów oczyszczania ścieków stanowiących różnicę pomiędzy ilością ścieków przekazanych do oczyszczania, a zafakturowanych ich wytwórcom w 2023 roku
uchwała nr: 709/VIII/58/2023
uchwała nr 709/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2023-2030
uchwała nr: 708/VIII/58/2023
uchwała nr 708/VIII/58/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023
uchwała nr: 707/VIII/57/2023
uchwała nr 707/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonariusza publicznego pełniącego funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie (BRM 182/2023)
uchwała nr: 706/VIII/57/2023
uchwała nr 706/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej planu zamknięcia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego (BRM 112/2023)
uchwała nr: 705/VIII/57/2023
uchwała nr 705/VIII/57/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych