W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy : Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Nazwa sprawy Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski
Nazwa sprawy Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polski
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Nazwa sprawy Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego dla cudzoziemców oraz obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców)
Nazwa sprawy Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL (dla cudzoziemców)
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zgłoszenie do leczenia osób uzależnionych
Nazwa sprawy Zgłoszenie do leczenia osób uzależnionych
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Nazwa sprawy : Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
Nazwa sprawy Wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
Kategoria sprawy edukacja, oświata
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Nazwa sprawy : Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
Nazwa sprawy Dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Nazwa sprawy : Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Nazwa sprawy Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia
Nazwa sprawy : Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
Nazwa sprawy Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego obywateli RP
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
Nazwa sprawy Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Nazwa sprawy Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
Nazwa sprawy Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP
Kategoria sprawy zameldowanie
Komórka odpowiedzialna Ewidencja ludności
Nazwa sprawy : Wpis (zmiana wpisu, wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Nazwa sprawy Wpis (zmiana wpisu, wykreślenie) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Kategoria sprawy Środowisko, gospodarka odpadami
Komórka odpowiedzialna Wydział Podatków i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Nazwa sprawy : Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy
Nazwa sprawy Potwierdzenie stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do wliczania okresów tej pracy do pracowniczego stażu pracy
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa sprawy : Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
Nazwa sprawy Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Nazwa sprawy : Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Rejestracja zgonu
Nazwa sprawy Rejestracja zgonu
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Nazwa sprawy Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Zaświadczenie o stanie cywilnym
Nazwa sprawy Zaświadczenie o stanie cywilnym
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Nazwa sprawy Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Nazwa sprawy Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Nazwa sprawy Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
Nazwa sprawy Zawarcie i rejestracja małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy : Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
Nazwa sprawy Zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego