W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OŚR.6220.17.2021
Typ sprawy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373) zwaną dalej „ustawą ooś”, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że w decyzji z dnia 13.01.2022 r., znak OŚR.6220.17.2021.11 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ⌀220-200 mm wraz z odcinkami sieci ⌀220, 200, 160 mm od kanałów ulicznych do granic nieruchomości w ulicy Wilanowskiej (w pasie drogi wojewódzkiej nr 724) na terenie miejscowości Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, województwo mazowieckie, na działkach numer ewidencyjny 98/4, 98/6, 105/1, 105/3, 105/4, 105/17, 105/18, 105/19, 105/20, 105/27, 105/28, 105/29, 105/32, 105/33, 105/34 z obrębu 00-21 Słomczyn i określił warunki i wymagania oraz działania, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś dotyczące planowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu terminu wglądu w akta sprawy, teł. 22 4842 305-307, adres e-mail kanceIaria@konstanciąieziorna.pl.

Pełna treść Obwieszczenia wraz z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach do pobrania poniżej.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego