[start]Konsultacje społeczne dotyczące wariantów koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)[koniec]

Z wariantami projektu koncepcji można zapoznać się na stronie http://gsip.konstancinjeziorna.pl/pub-pz/mpzp/mpzp-19.htmlZałączniki:

Wariant 1 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 2 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 3 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 4 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 5 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 6 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 7 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 8 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 9 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 10 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Wariant 11 koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Bilanse terenów do wariantów koncepcji projektu mpzp entrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 2)
Opinie i petycje dotyczące koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 1 i 2)
Wykaz wniosków uwag i opinii dotyczących koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej (etap 1 i 2)