W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

 • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 207/SPEC/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji: „ Budowa gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, łączącego jednostki wytwórcze w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie z siecią przesyłową gazową Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. tj. gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Mory-Wola Karczewska” informuję, że:

 1. W dniu 9 listopada 2022 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 207/SPEC/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji jak wyżej. W związku z powyższym akta przedmiotowej sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane do Ministra Rozwoju i Technologii. Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

 2. W dniu 4 stycznia 2024 r., na podstawie art. 113 § 1 Kpa, zostało wydane postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr 5/SAAB/2024, o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w decyzji nr 207/SPEC/2023 z dnia 29 listopada 2023 r., wydanej na wniosek inwestora: PGNIG Termika S.A., ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, dotyczącej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji jak wyżej.
  Sprostowania polegają na: na str. 1 ww. decyzji , w wierszu 16 licząc od dołu strony, w części wskazującej adres
  inwestycji w obrębie 0007 Gassy: usuwa się: dz. ew. nr 165, 43/1, 43/2, 44, 50/1, 84. Sprostowanie decyzji zostało dokonane na wniosek inwestora i dotyczyło oczywistych omyłek pisarskich w treści decyzji w zakresie adresu inwestycji. Na postanowienie prostujące służy zażalenie do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą postanowienie w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jego wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane Zawiadomienie, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy uważa się za dokonane po upływie 14 dni
  od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie w urzędzie wojewódzkim.

 3. Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 105 § 1 Kpa, w związku z art. 5 ust. 1 specustawy, po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 23 października 2023 r., o zmianę wniosku w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji jak wyżej, zawiadamia się, iż na wniosek inwestora w dniu 4 stycznia 2024 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję 2/SPEC/2024 znak: WIR-I.747.3.1.2023.DW, w której umorzono postępowanie w zakresie działek: województwo mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Konstancin-Jeziorna, jedn. ew. nr 141802_5 obręb 0007 Gassy: dz. ew. nr 165, 43/1, 43/2, 44, 50/1, 84.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego