W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
urzad@konstancinjeziorna.pl
ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP


Numery telefonów:

  • 22 484 23 00 – centrala,
  • 22 484 23 05 – kancelaria,
  • 22 484 23 10 – sekretariat.


Biuro Obsługi Mieszkańców przyjmuje interesantów:

  • poniedziałek w godz. 8.00–17.45,
  • wtorekczwartek w godz. 8.00–15.45,
  • piątek w godz. 8.00–13.45.

Konsultacje społeczne nad Koncepcją ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardami projektowymi i wykonawczymi ich realizacji

Konsultacje społeczne nad Koncepcją Ścieżek Rowerowych w Gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardami projektowymi i wykonawczymi ich realizacji

W maju 2020 r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna przystąpił do opracowania Koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna. Zawiadomił wtedy również o możliwości składania wniosków do wymienionych dokumentów, w rezultacie czego, do Urzędu wpłynęło trzynaście pism zawierających cenne uwagi i spostrzeżenia mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz promowania roweru jako atrakcyjnego środka transportu.

Od tego czasu przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie wyżej wspomnianej Koncepcji oraz Standardów. Spośród pięciu podmiotów biorących udział w postępowaniu, wygrała firma M@G Consulting Marketing z siedzibą w Warszawie.

Aktualnie Wykonawca zakończył pierwszy z pięciu etapów prac, obejmujący m.in. szczegółową inwentaryzację istniejącej infrastruktury rowerowej oraz lokalnych uwarunkowań i charakterystyki ruchu rowerowego, a także opracowanie wstępnej koncepcji układu tras rowerowych oraz standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z przedłożonymi przez Wykonawcę dokumentami oraz do składania wniosków i uwag do zaproponowanych w nich rozwiązań. Wnioski i opinie należy składać na piśmie na adres tut. Urzędu lub przez pocztę elektroniczną na dedykowany adres mailowy: rowery@konstancinjeziorna.pl. Konsultacje potrwają do 11 stycznia 2021 r.

W ramach koncepcji Wykonawca, uwzględnił niemal wszystkie zebrane wnioski zainteresowanych osób oraz dostosował proponowane rozwiązania do warunków lokalnych naszej Gminy. Przygotowane przez Wykonawcę Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna, bazują na najlepszych i sprawdzonych rozwiązaniach międzynarodowych, zgodnych z wymogami CROW, a jednocześnie są spójne ze standardami dla systemu rowerowego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Rekomendowana przez Wykonawcę długość tras rowerowych w celu stworzenia spójnej sieci rowerowej na terenie całej Gminy wyniosła ok. 77 km dla tras komunikacyjnych oraz ok. 54 km dla tras o charakterze rekreacyjnym.

Na tym etapie koncepcja zawiera jedynie ogólną propozycję kierunków rozwoju infrastruktury rowerowej w naszej Gminie. W kolejnych etapach prac Wykonawca ma przygotować szczegółową koncepcję tras rowerowych, wskazując konkretne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla poszczególnych jej odcinków, szacunkowy kosztorys wykonania projektowanych tras oraz propozycję optymalnego harmonogramu ich realizacji. Wtedy Wykonawca ma również kompleksowo przedstawić swoją propozycję rozwiązań komunikacyjnych w rejonach szkół, zgodnie z jednym z podstawowych założeń koncepcji, jaką było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojazdu rowerem do szkół na terenie Gminy.

W dalszej części Wykonawca będzie musiał jeszcze przeprowadzić strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, a także zaprezentować efekty swojej pracy Komisjom Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna oraz mieszkańcom, aby raz jeszcze zebrać wniosku i uwagi do już kompletnych projektów dokumentów.

Opracowywana Koncepcja Przebiegu Ścieżek Rowerowych w gminie Konstancin-Jeziorna oraz Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w gminie Konstancin-Jeziorna są elementem długofalowej strategii, która obejmuje działania mające na celu promocję roweru, jako atrakcyjnego środka transportu, zwiększenie jego udziału w całości ruchu pasażerskiego, a także promowanie turystyki rowerowej. Dokumenty będą podstawą do określania i ustalania przebiegu tras rowerowych w sporządzanych planach miejscowych i przygotowywanych przez Gminę Konstancin-Jeziorna inwestycjach, związanych z budową i przebudową infrastruktury drogowej, budową samodzielnej infrastruktury rowerowej, czy zmianą stałej organizacji ruchu. Opracowane Standardy będą wyznaczały warunki techniczne dla planowania, projektowania, wykonywania i utrzymywania infrastruktury rowerowej w gminie Konstancin-Jeziorna.

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego