W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 546/VIII/41/2022
uchwała nr 546/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekazania petycji Fundacji im. Nikoli Tesli do rozpatrzenia według właściwości (BRM 484/2021)
uchwała nr: 545/VIII/41/2022
uchwała nr 545/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku
uchwała nr: 544/VIII/41/2022
uchwała nr 544/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zapewnienia możliwości udziału w kursach językowych i w innych formach nauki języka polskiego dzieciom i młodzieży-uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 543/VIII/41/2022
uchwała nr 543/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Konstancin-Jeziorna na rok szkolny 2022/2023
uchwała nr: 542/VIII/41/2022
uchwała nr 542/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr: 541/VIII/41/2022
uchwała nr 541/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustanowienia kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 540/VIII/41/2022
uchwała nr 540/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 290/I/58/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Konstancin-Jeziorna w obrębach 01-12, 01-11, 01-19, 01-20, 01-21, 01-17 oraz w sołectwie Kierszek
uchwała nr: 539/VIII/41/2022
uchwała nr 539/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 322, 333/4, 333/9, 6/2 i 6/4 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Botaniczna”
uchwała nr: 538/VIII/41/2022
uchwała nr 538/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działki ewidencyjne nr 326 i 331 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Krokusowa”
uchwała nr: 537/VIII/41/2022
uchwała nr 537/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 536/VIII/41/2022
uchwała nr 536/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 535/VIII/41/2022
uchwała nr 535/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok
uchwała nr: 534/VIII/41/2022
uchwała nr 534/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za 2021 rok
uchwała nr: 533/VIII/41/2022
uchwała nr 533/VIII/41/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna wotum zaufania
uchwała nr: 532/VIII/40/2022
uchwała nr 532/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy (BRM 122/2022)
uchwała nr: 531/VIII/40/2022
uchwała nr 531/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz bliżej nieznanych pracowników Urzędu (BRM 184/2020)
uchwała nr: 530/VIII/40/2022
uchwała nr 530/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie, stanowiącej części działek ewidencyjnych numer 136/3 z obrębu 01-14 oraz 9/1 z obrębu 01-23
uchwała nr: 529/VIII/40/2022
uchwała nr 529/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr 474/VIII/36/2022 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
uchwała nr: 528/VIII/40/2022
uchwała nr 528/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2021
uchwała nr: 527/VIII/40/2022
uchwała nr 527/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Konstancin-Jeziorna za rok 2021
uchwała nr: 526/VIII/40/2022
uchwała nr 526/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin–Jeziorna za rok 2021
uchwała nr: 525/VIII/40/2022
uchwała nr 525/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego – rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego - etap 2
uchwała nr: 524/VIII/40/2022
uchwała nr 524/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2022-2028
uchwała nr: 523/VIII/40/2022
uchwała nr 523/VIII/40/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022
uchwała nr: 522/VIII/39/2022
uchwała nr 522/VIII/39/2022
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części terenu wsi Bielawa – etap 1