W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 10 – sekretariat
22 484 23 05 – kancelaria
Fax: 22 484 23 19
e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl


Adres elektronicznej skrzynki podawczej gminy
na
platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

 

Uchwały

RSS
uchwała nr: 409/VIII/31/2021
uchwała nr 409/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 25/VIII/3/2018
uchwała nr: 408/VIII/31/2021
uchwała nr 408/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 25/VIII/3/2018
uchwała nr: 407/VIII/31/2021
uchwała nr 407/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej
uchwała nr: 406/VIII/31/2021
uchwała nr 406/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018
uchwała nr: 405/VIII/31/2021
uchwała nr 405/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018
uchwała nr: 404/VIII/31/2021
uchwała nr 404/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018
uchwała nr: 403/VIII/31/2021
uchwała nr 403/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018
uchwała nr: 402/VIII/31/2021
uchwała nr 402/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania radnych do stałych Komisji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
zmieniająca uchwałę nr 24/VIII/3/2018
uchwała nr: 401/VIII/31/2021
uchwała nr 401/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowych udzielanych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 400/VIII/31/2021
uchwała nr 400/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 186/3 z obrębu ewid. 0019 Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 399/VIII/31/2021
uchwała nr 399/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 122/1 z obrębu ewid. 00-17 Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 398/VIII/31/2021
uchwała nr 398/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 358/VII/22/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna - rejon ul. Świetlicowej
uchwała nr: 397/VIII/31/2021
uchwała nr 397/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
uchwała nr: 396/VIII/31/2021
uchwała nr 396/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Habdzin w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 83 z obrębu 0008 Habdzin
uchwała nr: 395/VIII/31/2021
uchwała nr 395/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały numer 301/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do 1 m3 ścieków dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2021 r.
uchwała nr: 394/VIII/31/2021
uchwała nr 394/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe
uchwała nr: 393/VIII/31/2021
uchwała nr 393/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028
uchwała nr: 392/VIII/31/2021
uchwała nr 392/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021
uchwała nr: 391/VIII/31/2021
uchwała nr 391/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 390/VIII/31/2021
uchwała nr 390/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 389/VIII/31/2021
uchwała nr 389/VIII/31/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 388/VIII/29/2021
uchwała nr 388/VIII/29/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej dotyczącej zbadania przestrzegania obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna procedur związanych z lokowaniem i dysponowaniem środkami finansowymi gminy
uchwała nr: 387/VIII/29/2021
uchwała nr 387/VIII/29/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 386/VIII/28/2021
uchwała nr 386/VIII/28/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na niedopełnienie obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego w osobie Stanisława Grudnia pełniącego funkcję Komendanta Straży Miejskiej Konstancin-Jeziorna (BRM 47/2020)
uchwała nr: 385/VIII/28/2021
uchwała nr 385/VIII/28/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej manipulacji faktami oraz mataczenia w udostępnianiu na wniosek strony, w formie papierowej, informacji publicznej (BRM 425/2019)