W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna

ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Numery telefonów:

22 484 23 00 – centrala
22 484 23 05 – kancelaria
22 484 23 10 – sekretariat
urzad@konstancinjeziorna.pl

ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP

Biuro Obsługi Mieszkańca prowadzi obsługę interesantów:

  • w poniedziałki w godz. 9.00–17.00;
  • od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Uchwały

RSS
uchwała nr: 781/VIII/65/2024
uchwała nr 781/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr zmiany Uchwały Nr 649/VIII/54/2023 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 marca 2023r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 780/VIII/65/2024
uchwała nr 780/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu w roku 2024
uchwała nr: 779/VIII/65/2024
uchwała nr 779/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2029
uchwała nr: 778/VIII/65/2024
uchwała nr 778/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom bezdomnym
uchwała nr: 777/VIII/65/2024
uchwała nr 777/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2024-2030
uchwała nr: 776/VIII/65/2024
uchwała nr 776/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024
uchwała nr: 775/VIII/65/2024
uchwała nr 775/VIII/65/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna tzw. "Pola Oborskie" dla działek o nr ewid. 1/6 i 6/1 z obrębu ewid. 00-16 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 774/VIII/64/2024
uchwała nr 774/VIII/64/2024
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
uchwała nr: 773/VIII/63/2023
uchwała nr 773/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
uchwała nr: 772/VIII/63/2023
uchwała nr 772/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną związaną z elektromobilnością, na okres 10 lat
uchwała nr: 771/VIII/63/2023
uchwała nr 771/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Stowarzyszeniu „Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego” nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 69 z obrębu 01-24 w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr: 770/VIII/63/2023
uchwała nr 770/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kierszek w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 29/3 z obrębu 0013 Kierszek
uchwała nr: 769/VIII/63/2023
uchwała nr 769/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 333/2 z obrębu 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna, nazwy „Lawendowa”
uchwała nr: 768/VIII/63/2023
uchwała nr 768/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2024
uchwała nr: 767/VIII/63/2023
uchwała nr 767/VIII/63/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia Klubu ,,Senior +” oraz zasad jego funkcjonowania przy ul. Jana Sobieskiego 13